Wstęp do badań kultur orientalnych

 

 

1. Wymagania ogólne:

   a) obecność i aktywność na zajęciach (30% oceny),

   b) praca okresowa pt. "Dlaczego interesuje mnie kultura X i jakich metod użyję, aby ją lepiej poznać?"

      - złożona do 15 maja (30 % oceny),

   c) test końcowy (40% oceny).

 

 

2. Wymagania szczegółowe

 

  ad  a) Obecność jest obowiązkowa na co najmniej pięciu zajęciach. Obecność sprawdzana jest 6 razy. Dodatkowe punkty uzyskuje się za aktywność na zajęciach, na których omawia się zadane do przeczytania artykuły itp.

Spis artykułów - zob. opis przedmiotu.

 

 

Zasady określania obecności na zajęciach

 

  • W ciągu semestru sześciokrotnie będzie sprawdzana lista obecności, na zajęciach wybranych losowo.
  • Każdy student ma prawo do jednej (1) nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach. Większą liczbę nieobecności należy usprawiedliwić przed prowadzącym zajęcia w formie zwolnienia lekarskiego lub dokumentu potwierdzającego inny ważny powód nieobecności.
  • Za nieobecności nieusprawiedliwione (powyżej pierwszej) traci się punkty. Za całkowity brak nieobecności jest punkt dodatkowy.
  • Osoby, które nie mogą regularnie uczestniczyć w zajęciach z powodu studiowania na drugim kierunku, bądź z powodu wykonywania pracy zarobkowej, zobowiązane są zgłosić ten fakt (wraz z kopią dokumentu potwierdzającego ten fakt) nie później niż na drugich zajęciach w semestrze (lub na zajęciach następnych po zaistnieniu tego faktu). Osoby takie także są zobowiązane do potwierdzenia uczestnictwa w co najmniej 5 zajęciach (muszą jednak dbać o to, by same – pisemnie – zgłaszały fakt swego uczestnictwo prowadzącemu zajęcia).
  • W ciągu semestru przewidzianych jest 15 tygodni zajęć. Ponieważ zawsze jakieś zajęcia wypadają z programu, we wzorze końcowym brana będzie pod uwagę faktyczna liczba zajęć, jaka miała miejsce w semestrze.

 

Zasady uzyskiwania (lub utraty) punktów za aktywność

 

  • Przeczytanie zadanych lektur będzie sprawdzone na wyznaczonych zajęciach przy pomocy 5-minutowego sprawdzianu. Osoby, które będą w dniu tego sprawdzianu nieobecne, lub które nie zaliczą sprawdzianu, będą miały odjęte 1 punkt od wskaźnika aktywności na zajęciach. Nie przewiduje się poprawianie tego sprawdzianu. Dotyczy to także osób studiujących na drugim kierunku i pracujących.
  • Na zajęciach, na których będą omawiane zadane lektury, będzie można uzyskać dodatkowe punkty za aktywność – za branie udziału w dyskusji nad lekturami. Dodatkowe punkty za aktywność będzie można też uzyskać na każdych innych zajęciach – za zadawanie (sensownych) pytań lub za udzielanie odpowiedzi na pytania prowadzącego zajęcia. Na jednych zajęciach można uzyskać 1 lub 2 punkty.
  • Można też stracić punkty za aktywność, jeśli na zajęciach zostanie się poproszonym o zabranie głosu i nie będzie się wiedzieć, co powiedzieć (brak uwagi, brak orientacji w temacie), lub jeśli będzie się przeszkadzać w zajęciach.

 

  ad c) Sprawdzian końcowy obejmuje 35 pytań, z czego 32 pytania to test wielokrotnego wyboru - każde ma 6 odpowiedzi, z których co najmniej jedna jest prawidłowa oraz 3 pytania otwarte.

Formularz egzaminacyjny 2006/07 [wkrótce]. Tezy do egzaminu 2007/08 [wkrótce]. Formularz egzaminacyjny 2008/09 [wkrótce].

 

            W teście:

            - 5 pyt. dotyczy statusu orientalistyki i kulturoznawstwa;

            - 5 pyt. dotyczy metod nauk humanistycznych;

            - 5 pyt. dotyczy nauk pomocniczych (w tym: chronologii);

            - 5 pyt. dotyczy technik prowadzenia pracy naukowej (źródeł, zapisu bibliograficznego, zasad typografii);

            - 5 pyt. dotyczy teorii języków i pism, oraz systemów konwersji pism (transkrypcji, transliteracji);

            - 5 pyt. (4 testowe + 1 otwarte) dotyczy rozpoznawania systemów pisma,

            - 5 pyt. dotyczy konkretnych kultur orientalnych (3 testowe – dotyczą różnych kultur; 2 otwarte – dotyczą kultury wybranej przez studenta). Uwaga: tu jest mozliwość uzyskania dodatkowych punktów poprzez udzielenie odpowiedzi także na pytania dotyczące innych kultur, niż wybrana na początku zajęć.

 

 

  ad b) Praca zaliczeniowa (esej/rozprawka): Ocenie podlegają przede wszystkim kryteria formalne:

 

A. Układ typograficzny pracy

Praca na około 1,5 strony znormalizowanego maszynopisu, czyli ok. 2500 znaków ±  15%; czcionka z rodziny Times, prosta, rozmiar 13 p. (poza tytułem i podtytułem oraz przypisów); marginesy po 2 cm z każdej strony, u dołu strony stopka na 1 cm zawierająca numer strony po środku.

 

Poniżej: {w nawiasach klamrowych, kursywą}, podano uwagi - reszta to wzór.

{Uwaga - serwer witryn KUL bardzo źle generuje wygląd tej strony, przerabiając wpisane przez mnie kody html na nieprzewidywalne dla mnie kody CSS/CMS - niezgodnie z moimi intencjami. Dlatego właściwy wygląd strony zostanie tu wkrótce podwieszony w formacie pdf - jako obowiązujący od r. akad. 2009/10}.

 

{Na pierwszej stronie:} 

 

{W lewym górnym rogu:} {W prawym górnym rogu:}
Imię Nazwisko (*),
nr albumu: 0123456,
I rok kulturoznawstwa, rok akad. 2008/2009
Data złożenia pracy: 15 maja 200N r.(**)
(*) {wytłuszczone} (**) {lub inna faktyczna data złożenia}.

 

 

{Dwa wiersze odstępu.}

{Tytuł - czcionką 15,5 p. - tekst wyśrodkowany:}

Dlaczego interesuje mnie kultura iXyjska
i jakich metod użyję, aby ją lepiej poznać?

{gdzie: X = indyjska, chińska, tybetańska, japońska, koreańska, mongolska, wietnamska, malajska, indonezyjska, arabska, turecka, perska, islamska, buddyjska itp., lub: Indii, Chin, Tybetu, Japonii, itp.}

 

{Jeden wiersz odstępu.}

I d e o l o g i a   c a ł o n o c n a   I k s y l a n d c z y k ó w

{Możliwy podtytuł, wskazujący na szczególny aspekt kultury X jaki będzie podlegać analizie. Tekst wyśrodkowany czcionką 13 p., rozstrzeloną na dodatkowe 2 p. :}

 

 

{Dwa wiersze odstępu.}

     Lorem ipsum dolor sit amet - consectetuer adipiscing elit. Curabitur pharetra tellus non lorem. Duis placerat, dui et suscipit suscipit, est quam hendrerit diam, eget ultricies elit diam ac velit. Class   a p t e n t   taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos (hymenaeos). 

     Phasellus dignissim urna ut dolor. Duis mattis. Fusce posuere scelerisque ante. Sed laoreet purus in arcu. Morbi at turpis. Praesent turpis. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque tellus lectus, luctus a, tristique sit amet, semper ut, libero. Nulla dolor sapien, lacinia at, vulputate nec, facilisis in, quam. Donec ut pede. Praesent fermentum pede ut odio eleifend imperdiet. Sed id dolor vestibulum urna ultrices malesuada. Integer neque. Nunc felis. Maecenas1 nonummy tortor at exia.

     Xis turpis blandit pretium. Ut rhoncus nibh at ante. Proin pellentesque nisi non nunc. Sed sed dolor a lacus aliquam porta. Integer porttitor. Mauris et arcu. Duis hendrerit elementum sapien. Maecenas ligula sem, eleifend et, elementum quis, commodo vulputate, metus. Sed pellentesque rutrum elit. Nam a risus. Mauris sodales eleifend nulla. Curabitur vitae ante at ante ultrices egestas. Maecenas semper leo sed est. Integer pharetra tempus sem (Morbi tincidunt eleifend arcu)2. 

     Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Cras turpis eros, tempus quis, nonummy at,  LUPANARSKY3 non, metus. 

     Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Aliquam condimentum. Duis volutpat, nisi non iaculis rhoncus, velit purus eleifend magna, sit amet dignissim nibh nisl sit amet ipsum. Nam sapien justo, vehicula varius, mattis id, fermentum vel, dui. Vestibulum euismod dolor. Mauris nunc. Sed luctus auctor pede. Fusce at nisl nec lacus blandit sodales. Quisque eleifend. Maecenas eleifend, turpis id laoreet sodales, massa sem fringilla erat, ut mollis lorem justo rutrum mauris. Phasellus id purus vel magna nonummy gravida.

     {Tekst właściwy, podzielony na logicznie wyodrębnione akapity. Opis zawartości merytorycznej - zobacz poniżej. Akapity sfromatowane z odstępem (interlinią) 1,5 wiersza, tekst wyjustowany (wyrównany do obu marginesów), wcięcie pierwszego wiersza: 0,75 cm, dodatkowy odstęp po akapicie - 6,5 p., przed akapitem - 0 p. W tekście nie stosujemy wyróznień innych, niż kursywa (tytuły dzieł oraz terminy techniczne w obcych językach - uwaga na poprawność transkrypcji!) i   r o z s t r z e - l e n i e  (gdy autor od siebie chce coś szczególnie podkreślić; większe fragmenty - ale nie stosować dla całych zdań!). NIE stosować podkreślenia, z dużym umiarem stosować wytłuszczenie (najlepiej tylko dla pojedynczych wyrazów). Nazwiska badaczy cytowanych, gdy ich opinie przytaczamy w tekście, można zapisać WERSALIKAMI.}

-------------

    1. GOLONGKH-VYEPSHOV: Tak samo, jeśli nie inaczej (Nie-ry mowa-na ka-sza-na), przeł. K. FAJFACKI. [W:] K. HRUDNISKI i in.: Inaczej i tak samo. Studia nad ideologią oralną i pisaną Iksynian, pr. zb., Wydawnictwo Żarłok: Krupnioki Śląskie 1934, s. 59.

     2.  Adam BABACKI: Własna książka o X, Wydawnictwo Gniot: Gniotkowo Górne 2008, s. 99.

    3. Serhij LUPANARSKY: Het bordeel en het balagaan – etymologisch gestudeert, „Ons Journaal” 2008, t. XXV fasc. 33-34 (712-713), s. 589-590.

 

    {Przypisy u dołu strony, czcionką 10,5 p. - wyjustowane, wcięcie pierwszego wiersza - 0,75 cm, odstęp miedzy wierszami (interlinia) pojedynczy, dodatkowy odstęp po akapicie - 5 p., przed akapitem - 0 p. Sposób redagowania przypisów - zob. poniżej. W przypisach wskazujemy konkretne miejsce źródła danej informacji, a nie cała publikację.}

 

{Na końcu tekstu:}

 

 

{Dwa wiersze odstępu.}

Bibliografia

{Napis wyśrodkowany, czcionką 13 p. wytłuszczoną/półgrubą}

 

{Jeden wiersz odstępu.}

1. A. BABACKI: Własna książka o X, Wydawnictwo Gniot: Gniotkowo Górne 2008.

2. F. ENGIELMEANN: Dzieje moich prac nad obszarem kulturowym Iksylandii Wschodniej i obszarów przylegających oraz co z tego wynikło, „Zeszyty Osobliwie Naukowe” 1997 nr 2 (3), s. 15-16.

3. tR. IKSYIMÄNNYEFFFVW (mieszkaniec Tarbaganu w Iksylandii Wschodniej, lat 85): [b.t.] [inc.:] Och, te Noce w Iksylandii Wschodniej... [informacja ustna], Tarbagan [nagranie z dn.] 12.05.2009.

4. M. MACFARLANE: Zarys dziejów kultury X-landii. Dzieło podstawowe, przepisane z bibliografii wykładu. PWN: Warszawa 1978.

5. F. A. S. T. QUINN: Sur la notion de «la culture accompli» chez les ixiens, „De ra-tatouille à la ra-tata-compte d'une non-rechechecherche”, Editions Virtuelles, http://www.editions-virtuelles.org.tv/recherche/non/X/Quinn/indexphp?syn=2&com=12&phat=c&%20%FC&gm=000032412&h= , 12.03.2008 (15.05.2009).

6. P. ROBAKOWICZ, K. GLIŹDZIŃSKI, H. INSEKTOWSKA: Ostatnie słowo zaczyna się na X. Studiów niezmiernie ważnych i jeszcze bardziej ważnych, a mimo to kiesko znanych, na tematy iksylandzkie, iksiemskie i iksjańskie, obszerny zbiór, Oficyna Wydawnicza Grafoman: Podgrzybkowice 2006.

7. xin-xin@student.kul.pl [G. Dynia XYNOWICZ-XYLANDCZYK von XYNIA]: Czego chcesz od nas, pętaku? Idź się sam przebadaj inaczej, e-mail do k-k-kosciuszko@ja.sam.org [K. K. KOŚCIUCH], 29.02.2004 01:12 EST.

8. M. St. ZIĘBA: Nie-całkiem-na-temat. Znalezionny nieprzypadkiem a i niezupełnie przeczytany artykuł P.T. Wykładowcy, wszelako zamieszczonny gwoli sublikcji vel podlizania się. [W:] Ęcyklopedya Óniverssalna Qulturoznajstwa Oryętalistyszcznego a Klikkon-Exstraterrestryalnego, Wydawnictwa Towarystwa Miłośnikóff Spalszczania Kwadrantu Gamma: Terbindor y qI'tomer 2457, t. 517, s. 6012-5078.

{Wyliczone (ponumerowane) pozycje bibliograficzne w porządku afabetycznym, akapity bez wcięcia pierwszego wiersza, wyrównane do lewego marginesu (nie - wyjustowane). Bibliografia powinna zawierać co najmniej 5 pozycji - zobacz poniżej.}

 

{Na końcu z lewej strony o dołu:}

Liczba znaków: 3027.      {Faktyczna liczba, policzona wraz ze spacjami i z przypisami.}

 

----------------------------------------------------

 

B. Przypisy:

 

Pełny opis bibliograficzny źródła infomacji/cytatu:

 

    publikacja zwarta 1-3 autorów:

- Adam BABACKI: Własna książka o X, Wydawnictwo Gniot: Gniotkowo Górne 2008.

- Paweł ROBAKOWICZ, Kamil GLIŹDZIŃSKI, Helena INSEKTOWSKA: Ostatnie słowo zaczyna się na X. Studiów niezmiernie ważnych i jeszcze bardziej ważnych, a mimo to kiesko znanych, na tematy iksylandzkie, iksiemskie i iksjańskie, obszerny zbiór, Oficyna Wydawnicza Grafoman: Podgrzybkowice 2006.

- Mart MACFARLANE: Zarys dziejów kultury X-landii. Dzieło podstawowe, przepisane w bibliografii wykładu. PWN: Warszawa 1978.

- Сэрхиј ЛУПАНАРСЬКЫ: Сбірнык ўсіх стаццяў па ўсях мовах, Київ’янка – Бересцянка – Белгадјанић: Київ – Берест – Белгад 2002, t. 37.

- A. S. ŁODOWY: Zrób to po iksińsku oraz Iksizm dla żółtodziobów, Wydawnictwo „Zrób to sam”: [b.m.w.] [b.d.w.].

 

 

    publikacja zwarta wielu autorów (praca zbiorowa, zbiór artykułów pod redakcją):

- Ken HRUDNISKI i in.: Inaczej i tak samo. Studia nad ideologią oralną i pisaną Iksynian, pr. zb., Wydawnictwo Żarłok: Krupnioki Śląskie 1934.

- Stan NOBODY (ed.): Why X-Files and ex-Y-Files? A Collection of Very Well Selected and Nonetheless Ever More Important Essays in Eastern Heksya, That Publishing House: The City 2007.

 

 

    artykuł w czasopiśmie:

- Frantz ENGELMEANN: Dzieje moich prac nad obszarem kulturowym Iksylandii Wschodniej i obszarów przylegających oraz co z tego wynikło, „Zeszyty Osobliwie Naukowe” 1997 nr 2 (3), s. 15-16.

- Serhij LUPANARSKY: Het bordeel en het balagaan – etymologisch gestudeert, „Ons Journaal” 2008, t. XXV fasc. 33-34 (712-713), s. 589-596.

- Murhat Mełamuussurin GONBODŻABURSUŁADZEMUHAMEDOW: Wczoraj na Wschodzie Iskyyziemli, „Dziennik Codzienny” 27.04.1957, nr 137 (56815), s. C-12.

- ms: ABC o Iksoziemi (Gdzie warto wyjechać na tegoroczne wakacje i czego tam unikać), „Biuletyn Dnia Turysty Zmęczonego” [jednodniówka], 01.04.2008, s. 0.

 

 

    artykuł w pracy zbiorowej:

- Jane DOE: What is so Important in Exia. And What we Should Conclude Therefrom. [W:] Stan NOBODY (ed.): Why X-Files and ex-Y-Files. A Collection of Very Well Selected and Nonetheless Ever More Important Essays in Eastern Heksya, That Publishing House: The City 2007, s. 123-234.

- GOLONGKH-VYEPSHOV: Tak samo, jeśli nie inaczej (Nie-ry mowa-na ka-sza-na), przeł. Knut FAJFACKI. [W:] Ken HRUDNISKI i in.: Inaczej i tak samo. Studia nad ideologią oralną i pisaną Iksynian, pr. zb., Wydawnictwo Żarłok: Krupnioki Śląskie 1934, s. 57-86.

- Maciej St. ZIĘBA: Nie-całkiem-na-temat. Znalezionny nieprzypadkiem a i niezupełnie przeczytany artykuł P.T. Wykładowcy, wszelako zamieszczonny gwoli sublikcji vel podlizania się. [W:] Ęcyklopedya Óniverssalna Kulturoznajstwa Oryętalistycznego a Klikkon-Exstraterrestryalnego, Wydawnictwa Towarystwa Miłośnikóff Spalszczania Kwadrantu Gamma: Terbindor y QonoS 2457, t. 517, s. 6012-5078. 

- Сэрхиј ЛУПАНАРСЬКЫ: Раз мати родила! [W:] tenże: Сбірнык ўсіх стаццяў па ўсях мовах, Київ’янка – Бересцянка – Белгадјанић: Київ – Берест – Белгад 2002, t. 37, s. 3. 

 

 

    artykuł w Internecie:

- Iksylandia. [W:] Wikipedia - wolna encyklopedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Iksylandia, 12.05.2009 12:18 (15.05.2009).

- F. A. S. T. QUINN: Sur la notion de «la culture accompli» chez les ixiens, „Des ra-comptes de la non-rechechecherche”, Editions Virtuelles, http://www.editions-virtuelles.org.tv/recherche/non/X/Quinn/indexphp?syn=2&com=12&phat=c&%20%FC&gm=000032412&h=, 12.03.2008 (15.05.2009).

- ~vroyn: [b.t.] [inc.:] ponieważ nasz drogi orientalista oszalał..., „nasza-klasa_pl – Forum: Kulturoznawstwo (dzienn 3-letnie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin) – Wątek: orientalistyka”, http://nasza-klasa.pl/school/61062/61/forum/95?page=4, 12.05.2009 17:31 (15.05.2009).

- [b.n.a.], Iksy i fiksy, [b.n.w.], http://webpages.lycos.org/Stairway_Alley/1253/node2/ixy.htm, [b.d.w] (15.05.2009).

 

 

    informacja prywatna:

- tRangckq IKSYIMÄNNYEFFFVW (mieszkaniec Tarbaganu w Iksylandii Wschodniej, lat 85): [b.t.] [inc.:] Och, te Noce w Iksylandii Wschodniej... [informacja ustna], Tarbagan [nagranie z dn.] 12.05.2009.

- Maciej St. ZIĘBA: Odp.: Re: Fwd: Pd: No dobra, ale jak pisac te pracke?, e-mail do autora, 17.05.2009 23:59 CET.

- xin-xin@student.kul.pl [G. Dynia  XYNOWICZ-XYLANDCZYK von XYNIA]: Czego chcesz od nas, pętaku? Idź się sam przebadaj inaczej, e-mail do: k-k-kosciuszko@ja.sam.org [K. K. KOŚCIUCH], 29.02.2004 01:12 EST.

 

 

--------------------------------------------------

 

C. Bibliografia końcowa (załącznikowa):

 

Co najmniej 5 publikacji, z tego co najmniej:

       a) jedna z publikacji podanych w literaturze zasadniczej wykładu (zob. opis zajęć),

       b) co najmniej jedna inna publikacja zwarta,

       c) co najmniej jeden artykuł w czasopismie,

       d) co najmniej jeden artykuł w Internecie,

       e) co najmniej jedna publikacja w języku obcym.

 

Uwaga: publikacja w języku obcym musi mieć - z natury rzeczy - charakter publikacji typu b), c) lub d), co nie zmienia faktu, że musi pozostać co najmniej 5 publikacji. Np. praca może być napisana w oparciu o 4 publikacje polskie [a), b) i 2 * d)] oraz jedną publikację w języku hiszpańskim [c) = e)] - więc bibliografia zawiera 5 pozycji.

 

Bibliografia załącznikowa ma być ułożona w porządku alfabetycznym, według nazwiska autora.

 

Uwaga: w bibliografii końcowej (załącznikowej) na ogół nie podaje się pełnych imion, ale nie jest błędem konsekwentne ich podawanie, w zapisie zwykłym [chyba, że nie da się ustalić]).

--------------------------------------------------

 

D. Zawartość merytoryczna poszczególnych części

 

-- Pierwszy akapit - odpowiedź wprost na pytanie postawione w tytule pracy (może być poprzez odwołanie do osobistej historii zycia, szerszego pola zainteresowań itp.). Wskazanie na cel pracy oraz na aspekt omawianej kultury (szczegółowe zagadnienie).

 

-- Akapity zasadnicze - opis szczegółowego zagadnienia - wsobny, ale na tle szerszych danych o wybranej kulturze, lub nawet w ujęciu porównawczym.

Oceniana będzie nie tyle faktograficzna i interpretacyjna poprawność czy nowatorskie podejście do zagadnienia, ile sposób przeprowadzenia argumentacji w oparciu o źródła wtórne. Ważnym aspektem będzie ujednolicenie transkrypcji słow obcych, w cytatach z różnych źródeł.

Uwaga: oceniana jest także poprawność stylistyczna, ortograficzna i interpunkcyjna tekstu polskiego! Także poprawne stosowanie zasad typografii - zob. Elementy typografii dla studentów...

 

-- Akapit końcowy - podsumowanie, ze wskazaniem metody, jaka może posłużyć lepszemu zbadaniu danego zagadnienia w przyszłości, z uzasadnieniem (ale nie ze szczegółowym opisywaniem, na czym dana metoda polega).

 

Autor: Maciej Zięba
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2010, godz. 22:28 - Maciej Zięba