Publikacje o migracji, będące rezultatem badań w ramach projektów Migralink i Migravalue oraz Współpraca Uniwersytetów (po polsku, angielsku i ukraińsku). Po polsku: Studia nad migracją, t. 1-4.

 

Publications on migration issues, the result of the research within the framework of Migralink and Migravalue projects, as well as Co-operation of the Unviversities project (in English, Polish and Ukrainian). In English: Studies in Migration, vol. 1-3.

 

Публікації о міграції, котрі є результатом наукових аналізів та опрацювань явища міграції в рамках проектів «Мігралінк» (Migralink), «Мігравал’ю» (Migravalue) та Співпраця Університетів (на української, польської та англійської мовах). На української мові: Дослідження міграції, т. 1-2.

 

 

   

t. 1: Migracja – wyzwanie XXI wieku , red. Maciej St. Zięba, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-536-4. Migr1_pl.pdf Migr1_pl.pdf (1.99 MB)  Okładka przednia migr1_pl_p.jpg migr1_pl_p.jpg (29.47 KB)   Okładka tylna migr1_pl_t.jpg migr1_pl_t.jpg (26.83 KB)

vol. 1: Migration – a Challenge to the 21st Century , ed. by Maciej St. Zięba, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-538-8.    Migr1_en.pdf Migr1_en.pdf (2.84 MB)  Front cover  migr1_en_p.jpg migr1_en_p.jpg (27.13 KB)  Back cover  migr1_en_t.jpg migr1_en_t.jpg (26.54 KB)

т. 1: Міграція – виклик XXI століття, за ред. Мацєя Ст. Зємби, Люблін 2008, ISBN 978-83-7363-529-6.    Migr1_ua.pdf Migr1_ua.pdf (2.05 MB) Okładka przednia   migr1_ua_p.jpg migr1_ua_p.jpg (28.02 KB)   migr1_ua_t.jpg migr1_ua_t.jpg (27.90 KB)

 

 

   

t. 2: Migracja – wartość dodana?, red. Krzysztof Markowski, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-509-8. Migr2_pl.pdf Migr2_pl.pdf (1.17 MB) Okładka przednia migr2_pl_p.jpg migr2_pl_p.jpg (27.05 KB)

vol. 2: Migration – the Value Added?, ed. by Krzysztof Markowski, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-511-1. Migr2_en.pdf Migr2_en.pdf (1.09 MB)     migr2_en_p.jpg migr2_en_p.jpg (24.94 KB) 

т. 2: Міграція – додана вартість?, за ред. Кшиштофа Марковського, Люблін 2008, ISBN 978-83-7363-510-4. Migr2_ua.pdf Migr2_ua.pdf (950.21 KB) Okładka przednia  migr2_ua_p.jpg migr2_ua_p.jpg (26.10 KB)

 

 

 

t. 3: Migracja do Włoch. Próba podejścia interdyscyplinarnego, red. Dorota Bryk, Bohdan RożnowskiMaciej St. Zięba, Lublin 2008, ISBN 83-86869-30-5. Migr3_pl.pdf Migr3_pl.pdf (2.17 MB), Dodatek: Migr3_pl_1.doc Migr3_pl_1.doc (30.00 KB, ) Okładka przednia migr3_pl_p.jpg migr3_pl_p.jpg (46.62 KB) Okładka tylna migr3_pl_t.jpg migr3_pl_t.jpg (69.14 KB)

[Logo płyty]: migr3_pl_p.jpg

vol. 3: Work migration to Italy. Towards an interdisciplinary approach, ed. by Dorota Bryk, Bohdan RożnowskiMaciej St. Zięba, [CD version in]: Valuing Migration as Development Tool: Many Faces of Migration. Migravalue promotional CD, ed. by Maciej St. Zięba, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2008, [CD] file:///Book/English/*.*

(NB. All articles translated into English by Sławomir NOWODWORSKI)

0. Table of contents Migr3_en_0.doc Migr3_en_0.doc (31.50 KB)

1. Bohdan ROŻNOWSKI: Introduction  Migr3_en_1.doc Migr3_en_1.doc (49.50 KB)

2. Mirosław KALINOWSKI: The Pastoral Tasks of Contemporary Church  Migr3_en_2.doc Migr3_en_2.doc (79.00 KB)

3. Maciej St. ZIĘBA: The Ethical Dimension of the Situation of Migrant Workers: The Role of the State Migr3_en_3.doc Migr3_en_3.doc (111.00 KB)

4. Bohdan ROŻNOWSKI and Dorota BRYK: The Psychological Situation of Migrant Workers at Various Stages of Migration Migr3_en_4.doc Migr3_en_4.doc (95.00 KB)

5. Zofia KAWCZYŃSKA-BUTRYM: Polish Women Immigrants in Italy Migr3_en_5.doc Migr3_en_5.doc (69.00 KB)

6. Krzysztof MARKOWSKI: The Faces of Polish Migration after 2004 with Selected Aspects of Emigration to Italy Migr3_en_6.doc Migr3_en_6.doc (476.00 KB)

7. Zofia KAWCZYŃSKA-BUTRYM: Labour Migration: Observations by Local Leaders Migr3_en_7.doc Migr3_en_7.doc (59.50 KB)

8. Stories of Polish migrants [transcription of interviews], ed. by Dorota BRYK (not published)

9. Irena DONO: Albanian Migration Stories, ed. by Maciej St. ZIĘBA Migr3_en_8.doc Migr3_en_8.doc (215.00 KB)

10. Zofia KAWCZYŃSKA-BUTRYM, Galya TERZIEVA, Bohdan ROŻNOWSKI and Maciej St. ZIĘBA: Model of Social Policy Addressed to Migrant Workers and Their Families Migr3_en_9.doc Migr3_en_9.doc (85.00 KB)

 

 

Studia nad migracją - t. 4 pl

t. 4. Reemigracja kobiet z terenu województwa lubelskiego, red. Krzysztof Markowski, Lublin 2010, ISBN 978-83-7702-159-0- do pobrania:
- na witrynie KUL: MigravalueStudia nad migracją - t. 4 pl Migr4_pl.pdf (2.8 MB)

- oryginalna lokalizacja na witrynie projektu [nieaktualna] / original URL at the project website [obsolete]: http://www.reemigrantki.pl/pliki/File/publikacja.pdf

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Inne publikacje – Other publications – Інши публікації

 

Nasz Bug pol Our Bug Nash Bug

 

NASZ BUG.Tworzenie warunków dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez waloryzację i ochronę dziedzictwa kulturowego i naturalnego, red. Maciej St. Zięba, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-506-7. Dostępne w pdf: http://www.naszbug.ovh.org/ogolne/publikacje.html

 

OUR BUG. Creating conditions for development of the border areas of Poland, Ukraine and Belarus through valorisation and preservation of natural and cultural heritage, ed. by Maciej St. Zięba, Lublin 2008, 978-83-7363-508-1. Available in pdf: http://www.naszbug.ovh.org/ogolne/publikacje.html

 

НАШ БУГ. Творення умов для розвитку прикордонних зон Польщі, України й Білорусі через вальоризацію та охорону культурної та природної спадщини, за ред. Мацєя Ст. Зємби, Люблін 2008, ISBN 978-83-7363-507-4. Доступни як pdf: http://www.naszbug.ovh.org/ogolne/publikacje.html

Autor: Maciej Zięba
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2012, godz. 10:04 - Maciej Zięba