Downloads for students

[ostatnie zmiany i uzupełnienia / last changes & additions: 20 października/October 2014, 21:32]

 

I: Materiały ogólne

II: Materiały dla poszczególnych kierunków studiów i zajęć:

A. KUL - Filozofia teoretyczna ---- B. KUL - Kulturoznawstwo

 

C. KUL - Studia podyplomowe:
     - C1. Zarządzanie projektami społecznymi w instytucjach rynku pracy
     - C2. Rejestracja stanu cywilnego

D. KUL - Szkoła kultury i języka polskiego - The School of Polish Language and Culture  ( i /and  Uniwersytet Otwarty - Open University)

 

E. KUL - European Studies

 

F. KUL DKPR - projekty Migralink i Migravalue

 

G. UMCS
     - G1.Wydział Politologii: Europeistyka
     - G2. Studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej
     - G3. Studia podyplomowe dla tłumaczy języka ukraińskiego

 

X. Inne szkolenia

 

 

I. Materiały ogólne

  • Elementy typografii dla studentów (Typografia-kulturozn.ppt 2.57 MB).
  • Zasady zapisu bibliograficznego [wkrótce, tymczasem zajrzyj do materiałów dla I roku kulturoznawstwa, poniżej].
  • Układ i zawartość pracy magisterskiej [wkrótce].
  • Zasady oceny (recenzji) pracy licencjackiej [wkrótce].

 

 

II. Materiały do poszczególnych zajęć

 

A. Filozofia teoretyczna

 

B. KUL: Kulturoznawstwo

 

 

C. Studia podyplomowe na KUL

 

 

   C1. Podyplomowe studia Zarządzanie programami społecznymi w instytucjach rynku pracy

 

 

   C2. Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Administracyjne z zakresu Rejestracji stanu cywilnego - (2009/10)

 

 

 

D. KUL: Szkoła Kultury i Języka Polskiego - The School of Polish Language and Culture (i/and: Uniwersytet Otwarty - Open University)

- 2007 - Civil society in Poland - Społeczeństwo obywatelskie w Polsce

- 2008 - Governmental Structures and ElectionsGov-Elections.ppt (241.50 kB) - Ustrój polityczny Polski i wyboryUstroj_i_wybory.ppt (421.12 kB).

- 2009 - Migration - ethical challengesMigration-LSJP.ppt (336.50 kB) - Migracja - wyzwania etyczne (syllabus: key issuesMigr_Syllabus.doc (20.50 KB)).

- 2010 - Division of powers in PolandDivision-of-powers.ppt (334.00 kB) - Podział władzy w PolscePodzial-wladzy.ppt (411.90 kB).

- 2011 - Constitution, President and Parliament of Poland Constitution_Poland.ppt (242.70 kB) --- Text of the 1997 Constitution in English - Tekst Konstytucji z 1997 r. po polsku

- 2012 - European Cultural Routes / Europejskie Szlaki Kulturowe  Division-of-powers.ppt (5.132 MB)

- Highlights in the history of Polish Oriental studies / Wybitne postaci w historii polskiej orientalistyki  Podzial-wladzy.ppt (5.075 MB).

- 2014 - August:

- Sytuacja Polaków na Kresach Wschodnich 1939-1947 - cz. I [Situation of Poles in fromer Eastern Poland 1939-1947 - pt. 1 ]   Sytuacja-Polakow1.ppt (5.5 MB).

- Polska filozofia współczesna [Contemporary Polish philosophy]  Filozofia-pol.ppt (5.9 MB).

- Europejskie Szlaki Kulturowe [European Cultural Trails]  Szlaki2014.ppt (11.8 MB).

- artykuł: Grecki Szlak Bursztynowy  Grecki.pdf (0.5 MB); link do całej książki "Nasz Bug" 

- abstract: Greek Amber Route  Greek.pdf (0.5 MB); link to the whole book: "Our Bug" 

- materiały uzupełniające / supplementary materials:

 Sorina Capp: The European Institute of Cultural Routes   w02_capp.pdf (130 kB);

 Web Sites – Cultural Routes of the Council of Europe  websites.pdf (77 kB);

- October:

- Communist Poland – Transition to Democracy. Present Polish Political Scene  Transition.ppt (348 MB).

- recommended reading: 21 demands of MKS  21demands.doc (36 kB).

 

 

 

 

E. KUL - European Studies

 

   -- European Values(2011-2012)

 

   

 

 

F. KUL: Dział Koordynacji Programów Europejskich - projekty Migralink, Migravalue i in.

Szkolenia w ramach projektów z zakresu migracji:

   -- Migralink [wkrótce] (2005-2006),

 

   -- Migravalue [wkrótce] (2008),

 

   -- Reemigrantki [wkrótce] (2010),

 

 

 Szkolenia w ramach projektu Nasz Bug (2004-2008)

 

 

 

G. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 

G1. UMCS: Wydział Politologii - Europeistyka

- Proces przystosowawczy do UE na przykładzie regionalnym (2001-2004)

 

 

 

G2. UMCS: Studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej
w ramach komponentu EFS "Człowiek - najlepsza inwestycja"

 

 

 

G3. UMCS: Studia podyplomowe dla tłumaczy języka ukraińskiego

Transkrypcja i transliteracja cyrylicy (2012):

 

 

X. Inne szkolenia

 

X1. Szkolenia w ramach wsplopracy z Fundacja Mloda Demokracja (2001-2008)

 

 

X2. Lubelska Akademia Unii Europejskiej - 06.01.2007: 

 

 

Autor: Maciej St. Zięba
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2018, godz. 22:10 - Maciej Zięba