wnuk_istotaokladka2

M. Wnuk: Istota procesów życiowych w świetle koncepcji elektromagnetycznej natury życia. Bioelektromagnetyczny model katalizy enzymatycznej wobec problematyki biosystemogenezy. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL; 1996, ss. 280.
[The essence of life processes in the light of the concept of electromagnetic nature of life: Bioelectromagnetic model of enzymatic catalysis in view of the problems connected with biosystemogenesis] [in Polish] [Summary] [Contents]

 

 

Tekst książki [Istota_ksiazka.pdf (3.82 MB)]
(rekonstrukcja przy pomocy środków automatycznych)Spis treści [Spis treści.pdf (46.17 KB)]
[cyfry w nawiasach kwadratowych oznaczają numery stron w wydaniu książkowym]


Wstęp [11] [Wstep.pdf (187.01 KB)]

1. Życie jako forma istnienia informacji elektromagnetycznej?
[17] [Rozdział 1.pdf (589.92 KB)]

1.1. O relacji "życie = światło" [18]

1.1.1. Aspekt historyczno-kulturowy [18]
1.1.2. Aspekt historyczno-filozoficzny [20]

1.2. Podstawy koncepcji elektromagnetycznej natury życia [23]

1.2.1. Włodzimierza Sedlaka elektromagnetyczna teoria życia [24]
1.2.2. Dwight'a H. Bulkley'ego elektromagnetyczna teoria życia [29]

1.3. Informacja jako istota wszechświata i życia [31]
1.4. Procesy życiowe jako specyficzna forma istnienia informacji elektromagnetycznej [36]

2. Bioelektroniczny aspekt katalizy enzymatycznej [49] [Rozdział 2.pdf375.50 KB)]

2.1. Kataliza enzymatyczna jako istotna klasa procesów życiowych [50]

2.1.1. Rola enzymów z punktu widzenia klasycznego paradygmatu w naukach o życiu [51]
2.1.2. Rola enzymów z punktu widzenia bioelektronicznego paradygmatu w naukach o życiu [53]

2.2. Możliwość stworzenia bioełektromagnetycznego modelu katalizy enzymatycznej [55]

2.2.1. Analogie substratowo-strukturalno-funkcjonalne pomiędzy układami enzymatycznymi a urządzeniami elektronicznymi [55]
2.2.2. Wykorzystanie enzymów w elektronice biomolekularnej [61]

2.3. Dotychczas proponowane elektroniczne mechanizmy biokatalizy [67]

2.3.1. Półprzewodnikowy mechanizm działania enzymów [68]
2.3.2. Piezoelektryczna teoria katalizy enzymatycznej [73]
2.3.3. Nadprzewodnikowe hipotezy katalizy enzymatycznej [78]

2.4. Enzymy jako nanoprocesory: procesorowa funkcja enzymów w bioelektronice technicznej i w układach żywych [81]
2.5. Enzymy jako generatory kwantowe [85]
2.6. Bioelektroniczny aspekt pochodzenia i ewolucji enzymów [87]

3. Bioplazmowy aspekt katalizy enzymatycznej [91] [Rozdział 3.pdf (832.15 KB)]

3.1. Możliwość występowania plazmy fizycznej w układach enzymatycznych [92]

3.1.1. Makromolekuły enzymów i struktury supramolekularne [94]
3.1.2. Faza ciekła otaczająca enzymy [98]

3.2. Prawdopodobne warunki ilościowe występowania stanu plazmowego w układach enzymatycznych [100]

3.2.1. Kryterium występowania stanu plazmowego w układach fizycznych [100]
3.2.2. Kryteria określania rodzaju plazmy obecnej w fazie skondensowanej [104]

3.3. Biosystemy plazmowe układów enzymatycznych [105]

3.3.1. Rodzaje domen plazmowych i ich parametry [106]
3.3.1.1. Plazma elektronowa [106]
3.3.1.2. Plazma dipolowa i jonowa [121]
3.3.2. Pochodzenie domen plazmowych i wywoływane przez nie skutki [130]
3.3.3. Funkcje domen plazmowych - możliwość powiązania parametrów plazmowych z parametrami termodynamicznymi i kinetycznymi opisującymi reakcje enzymatyczne [132]


4. Filozoficzny aspekt katalizy enzymatycznej [147] [Rozdział 4.pdf (573.17 KB)]

4.1. Ujęcie klasyczne [148]

4.1.1. Enzymy a epigeneza i integracja na molekularnym poziomie organizacji życia [149]
4.1.2. Problematyka enzymów w kontekście dyskusji filozoficznej nad problemem istoty i powstania życia [152]

4.2. Ujęcie systemowo-informacyjne [155]

4.2.1. Biosystemy jako "komputery" [155]
4.2.2. Enzymy jako procesory masy, energii i informacji [160]
4.2.3. Możliwość informacyjnego wpływu pól elektromagnetycznych środowiska na bioprocesory [167]
4.2.4. Biogeneza jako proces informacyjny a katalityczne własności kwasów rybonukleinowych [172]


5. Biosystemogeneza w świetle koncepcji elektromagnetycznej natury życia [179] [Rozdział 5.pdf (528.66 KB)]

5.1. Biosystemy jako układy fermionowo-bozonowo-infonowe [181]
5.2. Powstawanie biosystemów fermionowych [186]
5.3. Powstawanie biosystemów energetycznych (biobozony) [190]
5.4. Powstawanie biosystemów informacyjnych (bioinfony) [192]
5.5. Biosystemy elektroniczne a pierwotne środowisko życia [197]

5.5.1. Systemy bioelektroniczne - interakcje energetyczno-informacyjne [198]
5.5.2. Bioelektroniczny model abiogenezy a środowisko elektroniczne układów protożywych [202]

5.6. Bioinfonika jako teoretyczna podstawa biosystemogenezy elektromagnetycznej [204]

Zakończenie [207] [Zakończenie.pdf (223.29 KB)]
Bibliografia [215] [Bibliografia.pdf (469.37 KB)]
Summary [277] [Summary.pdf (64.23 KB)]

góra strony

dane wprowadził: Andrzej Zykubek

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 26.08.2013, godz. 14:16 - Andrzej Zykubek