Photo Jakub Orzechowski

 

Assef Salloom łączy studia z bogatą działalnością społeczną, artystyczną i pozarządową. Został wyróżniony w konkursie na wolontariusza roku przez Centrum Wolontariatu. Na szacunek zasługuje również fakt, że łączy studia z pracą w organizacji pozarządowej. Jest redaktorem serwisu www.LoginLublin.pl skierowanego do studentów cudzoziemców z Lublina w ramach Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów.

 

W trakcie swoich studiów brał (i bierze) udział w kilkunastu wydarzeniach (na Uniwersytecie i poza nim) poświęconych sytuacji na Bliskim Wschodzie. Poniżej zostały wymienione tylko niektóre z nich z ostatniego roku akademickiego:

 • Aktywny wolontariusz w Lubelskim Centrum Wolontariatu, wyróżniony w konkursie na wolontariusza roku 2014. Ponownie uhonorowany w roku 2015.
 • Zaangażowany redaktor serwisu Login Lublin dla studentów cudzoziemców w Lublinie (http://www.loginlublin.pl/zespol) prowadzonego przez Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Cudzoziemców. Autor kilkunastu wpisów na blogu projektowym http://www.loginlublin.pl/blog
 • Artysta grający na lutni arabskiej zaangażowany w promowanie kultury Bliskiego Wschodu w Lublinie, m.in.:
  • Wieczór na Jedwabnym Szlaku (Dom Kultury LSM, 15.05.2015)
  • Spotkania z Kulturami Świata - Orient (Aladdin Restaurant, 21.06.2015). Granie na lutni, czytanie i tłumaczenie poezji arabskiej
  • Wykład na temat Syrii w ramach cyklu Diaspora Events (Hempla Dom Kultury, 22.05.2015)
  • Rodzinny Festyn Wielokulturowy w 2014 i 2015 roku, organizowany w ośrodku Caritas w Dąbrowicy w ramach inicjatywy Omnes Gentes.)
  • Uczestnik warsztatów Pomoc Uchodźcom, zorganizowanym w Poniatowej 28.11.2015, gdzie przedstawił sytuację Syrii i Regionie oraz przybliżył kulturę arabską.
 • Najlepszy student kończący studia Master of Arts in European Studies w roku 2014/2015 (średnia ocen ze studiów 4,903). Dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem.
 • Inicjator powstania doktoranckiej grupy cudzoziemców studiujących filozofię w j. angielskim pod nazwą Lublin Circle of Philosophy, w której uczestniczą doktoranci pochodzący z Chin, Nigerii, Włoch, USA i Syrii. (18.11.2015).

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2016, godz. 20:49 - Andrzej Zykubek