Wybrane prace Marcina Tkaczyka
 
Książki
 1. Logika czasu empirycznego. Funktor realizacji czasowej w językach teorii fizykalnych, Lublin 2009, Wydawnictwo KUL.
 2. Normalne logiki pozycyjne, Lublin 2015, Wydawnictwo KUL, współautor: Tomasz Jarmużek.
 3. Futura contingentia, Lublin 2015, Wydawnictwo KUL.
 
Artykuły
 1. Zagadnienie sensowności języka teologii w ujęciu Józefa. M. Bocheńskiego, "Lignum Vitae" 2 (2001).
 2. Przekonania religijne Bohdana Chwedeńczuka, "Zeszyty Naukowe KUL" 45 (2002) 1-2.
 3. Próba formalizacji wnioskowania zawartego w II rozdziale Proslogionu Anzelma, "Ruch Filozoficzny" 8 (2006) 2, s. 237-247.
 4. Zwroty modalne języka fizyki, "Filozofia Nauki" 14(2006), nr 4(56).
 5. A Formal Theory of Physical Necessity, "Logic and Logical Philosophy" t. 16 (2007) 1, s. 65-83.
 6. Zmienna czasowa w starożytnej i średniowiecznej teorii zdań warunkowych, "Roczniki Filozoficzne" 55 (2007), nr 2.
 7. Zdania warunkowe w logice starożytnej, "Kwartalnik Filozoficzny" 35 (2007), z. 4.
 8. Is the Ontological Proof of God's Existence an Ontological Proof of God's Existence?, "Logic and Logical Philosophy" 16 (2007).
 9. W sprawie egzystencjalnych konsekwencji zdań predykatywnych, "Studia Philosophiae Christianae" 44 (2008), nr 1.
 10. Bóg, modalność, esencjalizm. Pewna wersja szkotystycznego dowodu tezy o istnieniu Boga, "Roczniki Filozoficzne" 57 (2009), nr 1.
 11. Pojęcie istnienia w czasie a pojęcie współistnienia z czasem w Monologionie Anzelma z Canterbury, "Roczniki Filozoficzne" 58 (2010), nr 1.
 12. Czy Ratio Anselmi jest poprawnym wnioskowaniem?, w: Dowody ontologiczne, red. S. Wszołek, Kraków 2011.
 13. On Axiomatization of Łukasiewicz's Four-Valued Modal Logic, "Logic and Logical Philosophy" 20 (2011).
 14. Jana Dunsa Szkota dowód tezy o istnieniu Boga, w: Błogosławiony Jan Duns Szkot, red. E. I. Zieliński, R. Majeran, Lublin 2011.
 15. Koło Krakowskie, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, Lublin 2011, s. 689-692.
 16. Logika polska, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, Lublin 2011, s. 880-890, współautor: Urszula Wybraniec-Skardowska.
 17. A Debate on God: Anselm, Aquinas and Scotus, w: Ontological Proofs Today, red. Mirosław Szatkowski, Frankfurt am Main 2012, s. 113-141.
 18. Ratio Anselmi Revisited, "European Journal for Philosophy of Religion" 2 (2012), s. 127-146.
 19. Negation in Weak Positional Calculi, "Logic and Logical Philosophy" 22 (2013).
 20. Logika temporalna, w: Metodologiczne i teoretyczne problemy kognitywistyki, red. J. Woleński, A. Dąbrowski, Kraków 2014, Copernicus Center Press.
 21. Epistemologia w kontekście logiki i filozofii nauki, w: Epistemologia, red. S. Janeczek, A. Starościc, Lublin 2015, Wydawnictwo KUL.
 22. Spurious Confusion in Temproral Logic, "Logic and Logical Philosophy" 2 (2015).
 23. Jerzy Łoś and the Origin of Temporal Logic, w: Handbook of the 5th World Congress and School on Universal Logic, red. J-Y. Beziau, S. Ural, A. Buchsbaum, I. Tasdelen, V. Kamer, Istanbul 2015, współautor: Tomasz Jarmużek.
 24. Kazimierz Ajdukiewicz's Philosophy of Mathematics, "Studies in East European Thought" 68 (2016).
 25. The Case of Dialetheism, "Logic and Logical Philosophy", 25 (2016).
 26. Cracow Circle. Theology in the Lvov-Warsaw School, w: The Significance of the Lvov-Warsaw School in the European Culture (Vienna Circle Institute Yearbook), Vienna: Springer 2017. 
 27. Distribution Laws in Weak Positional Calculi, "Roczniki Filozoficzne" 66 (2018), nr 3.
 28. Antinomy of Future Contingents, "Roczniki Filozoficzne" 66 (2018), nr 4.
 29. Od pojęć do istnienia, w: Filozofia religii, red. J. Hołówka, B. Dziobkowski, Warszawa: PWN 2018.
 30. Jerzy Łoś's Positional Calculus and the Origin of Temporal Logic, "Logic and Logical Philosophy" 28 (2019), współautor: Tomasz Jarmużek.

Autor: Marcin Tkaczyk
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2019, godz. 11:43 - Marcin Tkaczyk