o. prof. dr hab. Marcin Tkaczyk, profesor zwyczajny, franciszkanin. Urodził się 19 maja 1976 r. w Świdnicy. Magisterium uzyskał 6 marca 2001 r. na podstawie rozprawy pt. Zagadnienie sensowności języka teologii w ujęciu Józefa M. Bocheńskiego (promotor: o. prof. Edward Iwo Zieliński). Doktorat uzyskał 16 grudnia 2005 r. na podstawie rozprawy pt. Problem stosowalności HW-rozszerzenia systemu logiki modalnej T w dziedzinie fizyki (promotor: prof. Stanisław Kiczuk). Habilitację uzyskał 24 marca 2010 r. na podstawie rozprawy pt. Logika czasu empirycznego. Funktor realizacji czasowej w językach teorii fizykalnych. Postanowieniem z dnia 23 września 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał mu tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

 

Kierownik Katedry Logiki KUL od 1 sierpnia 2010 r., na tym stanowisku następca profesorów: ks. Antoniego Korcika (1946-1963), ks. Stanisława Kamińskiego (1963-1975), Ludwika Borkowskiego (1975-1985) i Stanisława Kiczuka (1985-2010).

 

Prodziekan Wydziału Filozofii (1.09.2012-16.06.2013).

Dziekan Wydziału Filozofii (17.06.2013-28.05.2015).

Prorektor KUL do spraw Nauki i Kontaktów Międzynarodowych
(29.05.2015-8.12.2017).

 

W 2011 r. otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W 2016 r. otrzymał Lubelską Nagrodę Naukową.

W 2016 r. otrzymał wraz z Tomaszem Jarmużkiem wyróżnienie PTLiFN.

 

W 2015 r. przebywał na stażu naukowym w Centre for Logic and Analytic Philosophy KU Leuven.

 
W latach 2013-2015 kierował zespołem badawczym, który zrealizował projekt Logiki pozycyjne - metateoria i zastosowania, finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki.
 
W latach 2014-2015 pełnił funkcję promotora w przewodzie, który toczył się przed Senatem KUL i który zakończył się nadaniem Panu Profesorowi Richardowi Swinburneowi godności Doktora Honoris Causa KUL.
 
Wypromował sześcioro doktorów: Bartłomieja Krzosa, Annę Marię Karczewską, Krzysztofa Jaworskiego, Marcina Czakona, Łukasza Polkowskiego i Artura Przechowskiego.

Autor: Marcin Tkaczyk
Ostatnia aktualizacja: 03.09.2021, godz. 11:59 - Marcin Tkaczyk