Powszechna Encyklopedia Filozofii:

Artykuły

 

Książki

 • Kazimierz Jodkowski, Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem. Podstawowe pojęcia i poglądy, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 1, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2007, ss. 260.
 • Kazimierz Jodkowski (red.), Teoria inteligentnego projektu - nowe rozumienie naukowości?, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 2, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2007, ss. 207.
 • Dariusz Sagan, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 5, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, ss. 270.
 • Kazimierz Jodkowski, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998:
  • Wprowadzenie. Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem. Podstawowe pojęcia i poglądy (rozdział II) [s. 19-119]
  • Ewolucjonizm bez Darwina? (rozdział III) [s. 121-177]
  • Niewspółmierność. Studium przypadku: kontrowersja ewolucjonizm-kreacjonizm (rozdział IV) [s. 204-318]
  • Tłumaczenia [autorem wszystkich tłumaczeń jest prof. dr hab. K. Jodkowski]
   Wszystkie tłumaczenia pochodza z książki Kazimierza Jodkowskiego pt. Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998.
   • Nancy Pearcey - Ewolucjonizm po Darwinie [s. 431-446]
   • Nancy Pearcey - Wpływ ewolucjonizmu na filozofię i etykę [s. 447-459]
   • Phillip E. Johnson - Reguły rozumowania darwinizmu [s. 460-472]
   • Phillip E. Johnson - Głośna "herezja" w świątyni Darwina [s. 473-481]
   • Dean H. Kenyon - Kreacjonistyczne ujęcie pochodzenia życia [s. 482-495]
   • Michael J. Behe - Biologiczne mechanizmy molekularne. Eksperymentalne poparcie dla wniosku o projekcie [s. 496-511]
Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2009, godz. 22:58 - Andrzej Zykubek