Dobre praktyki w nauce

Dobre praktyki

 

Zachęcamy do zapoznania się z broszurami MNiSW określającymi dobre praktyki w badaniach naukowych, które odnoszą się zarówno do sfery wyników badań, jak i procedur recenzyjnych. Publikacja "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", przygotowana przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce w skład którego wchodzi m.in. Ks. Prof. Andrzej Szostek, zawiera najważniejsze wskazówki dotyczące właściwego przeprowadzania procedur recenzyjnych w nauce. Dokument jest zbiorem najistotniejszych zaleceń odnoszących się zarówno do powinności podmiotów zamawiających i przyjmujących recenzje, jak i powinności samych recenzentów. Kolejną, wartą lektury publikację pt.  "Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej", przygotował Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich. Stanowi ona przegląd najczęstszych uchybień popełnianych w kontekście prowadzenia badań naukowych, a zarazem stanowi lapidarny zbiór wytycznych odnoszących się do kwestii własności intelektualnej oraz uczciwości autorskiej.


Kodeks Etyki Pracownika Naukowego

 

Zgromadzenie Ogólne PAN na 122. sesji, która odbyła się 13 grudnia 2012 r., uchwaliło Kodeks etyki pracownika naukowego. Kodeks adresowany jest do wszystkich pracowników naukowych i opisuje uniwersalne zasady, jakimi powinno się kierować w działalności naukowej.

 


Praktyki ewaluacyjne w szkolnictwie wyższym

 

Mając na względzie podnoszenie jakości pracy dydaktycznej, zachęcamy do zapoznania się z publikacją dotyczącą praktyk ewaluacyjnych w dydaktyce szkoły wyższej pt. "Ewaluacja dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki".


Przedsięborczość akademicka

Przedsiębiorczość akademicka

 

Zachęcamy do lektury publikacji pt. "Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport z badania" wydanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsięborczości. Publikacja porusza zagadnienia aktywności akademickiej w sferze gospodarki.