Henryk Józef Kiereś, syn Władysława i Teofili, urodził się 2 listopada 1943 r. w Księginicach k. Dzierżoniowa. W 1966 r. zdał egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących im. Stefana Żeromskiego w Toruniu, a następnie rozpoczął studia magisterskie na kierunku Filologia Polska na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które zwieńczył pracą magisterską pt. „Spór o wzorzec artystyczny prozy w latach 1945-1948” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Czesława Niedzielskiego. W 1971 r. rozpoczął studia na kierunku Filozofia Teoretyczna na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, które zwieńczył pracą magisterską pt. „Funkcje poznawcze przeżycia estetycznego w ujęciu Romana Ingardena, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Antoniego B. Stępnia. W 1976 r. rozpoczął w KUL studia doktoranckie w Katedrze Teorii Poznania pod kierunkiem prof. dr hab. Antoniego B. Stępnia. W 1980 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta. W 1983 r. uzyskał tytuł doktora na podstawie rozprawy pt. "Teoria przeżycia estetycznego w ujęciu anglosaskich analityków", której promotorem był prof. dr hab. Antoni B. Stępień. Jako doktorant, a następnie asystent prowadził następujące zajęcia dydaktyczne: ćwiczenia z teorii poznania, ćwiczenia z estetyki, ćwiczenia z historii filozofii, ćwiczenia z etyki, ćwiczenia z teorii i metodologii humanistyki, a także ćwiczenia z głównych problemów filozofii. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora wykładał „Wstęp do estetyki”, „Wybrane zagadnienia z estetyki” oraz „Wprowadzenie do filozofii” i „Historię filozofii nowożytnej i współczesnej” dla studentów Wydziału Nauk Humanistycznych, a także „Teorię poznania” dla studentów psychologii i pedagogiki. Prowadził także ćwiczenia z estetyki. W 1994 r. uzyskał habilitację na podstawie rozprawy "Czy sztuka jest autonomiczna?(w związku z tzw. antysztuką)”, w 1996 r. został mianowany na stanowisko Kierownika Katedry Filozofii Sztuki na Wydziale Filozofii KUL, a w roku 1999 na stanowisko Profesora KUL. Obecnie prowadzi wykłady kursoryczne, monograficzne, ćwiczenia, a także seminarium magisterskie i doktoranckie z zakresu filozofii sztuki (estetyki), a także wykłada „Historię kultury, „Filozofię sztuki”, „Wybrane zagadnienia z teorii humanistyki” oraz prowadzi konwersatorium „Filozofia kultury” na kierunku Kulturoznawstwo KUL. Ponadto egzaminuje z filozofii podczas egzaminów doktorskich na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, a także jest wykładowcą w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej od początku jej istnienia, a więc od 2001 r. Wykładał także na Wydziale Architektury Krajobrazu KUL (wykład "Sztuka i przyroda"), na Wydziale Humanistycznym KUL (wykład "Wprowadzenie do filozofii"), na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (wykład „Filozofia sztuki”). W latach 1999-2000 wykładał filozofię (teorię poznania, filozofię kultury, estetykę) w Filozoficznym Fakultecie w Lewoczy (Słowacja), a od 2001 roku był Kierownikiem Katedry Filozofii w Katolickim Uniwersytecie w Rużomberoku (Słowacja) i wykładał na tamtejszym Wydziale Społecznym wybrane zagadnienia z filozofii.

 

Głównym obszarem badawczym, któremu poświęcił liczne artykuły i monografie jest filozofia sztuki. Oprócz tego zajmuje się filozoficznymi podstawami kultury, w tym nade wszystko teorią humanistyki, postmodernizmem w filozofii, kulturze i sztuce, a także teorią poznania, metafizyką, filozofią społeczną i polityczną oraz zagadnieniami z zakresu teorii teatru i literatury.

 

 

Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych:

 

Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, członek redakcji naukowej Zeszytów Naukowych KUL, członek-korespondent Towarzystwa Naukowego KUL, członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (w latach 2008-2009), wiceprezes Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (od 2009), przewodniczący Komitetu Naukowego Encyklopedii białych plam, członek komitetu naukowego i redaktor Powszechnej encyklopedii filozofii, członek Komitetu Naukowego i redaktor Encyklopedii filozofii polskiej, członek Rady Naukowej czasopisma Człowiek w kulturze, recenzent czasopisma Cywilizacja, członek Rady Naukowej Roczników kulturoznawczych KUL, członek Komitetu Naukowego Słownika przewodnika filozoficznego, członek Komitetu Naukowego Roczników filozoficznych KUL.

Autor: Henryk Kiereś
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2015, godz. 16:46 - Anna Starościc