dr hab. Henryk Kiereś, prof. KUL

Katedra Filozofii Sztuki
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Filozofii
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Tel. 081 445-45-37

www.kul.pl/kieres


Henryk Kiereś


Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2011, godz. 10:04