Życiorys naukowy

 • Zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Metodologii Nauk na Wydziale Filozofii KUL.
  Edukacja podstawowa w Rosji (jako zesłaniec), matura w Warszawie w 1952 r.
 • Studia w KUL, na Wydz. Filozoficznym (1952-1957), na Sekcji Filozofii Praktycznej i Teoretycznej; magisterium Syntaktyczna rola słowa "jest" (pod kierunkiem S. Kamińskiego).
 • Od 1957 r. zatrudniony w Katedrze Metodologii Nauk. W 1969 r. doktorat na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej (Problemy asercji zdaniowej, promotor. S. Kamiński, recenzenci: M. A. Krąpiec, I. Dąmbska); po czym adiunkt w Katedrze Metodologii Nauk.

 

Stypendia i staże

 • w Louvain-la-Neuve - U.C.L. (1973/74, 1984);
 • w Leuven - K.U.L. (1973/74, 1981, 1984, 1986);
 • w Paryżu - Institut Catholique i CRNS (1973/74, 1981 );
 • w Nijmegen - K.U.L. (1987)

 

Członkostwo w organizacjach i strukturach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Semiotyczne (Warszawa)
 • Towarzystwo Naukowe KUL - członek TN KUL (wiceprzewodniczący Wydziału Filozoficznego TN KUL od 2008); od 1995 r. redaktor naczelny "Summarium" Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL"
 • Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne (2008)
 • Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (oddział polski)
 • członek Zarządu Instytutu Jana Pawła II (od jego utworzenia w 1983 r.)
 • członek Rady Naukowej"Życia i Myśli"(do ich zamknięcia w stanie wojennym 1981 r.)
 • członek Komitetu Naukowego Encyklopedii "Białych Plam"(wyd. POLWEN).

 

 

 

 

Autor: Stanisław Majdański
Ostatnia aktualizacja: 06.01.2012, godz. 20:29 - Andrzej Zykubek