Są takie aspekty szeroko pojętej rzeczywistości, które nie poddają się metodom badawczym, właściwym naukom szczegółowym (nauki przyrodnicze, ściśle humanistyczne, ekonomiczne, techniczne, itp.). Problemy z nimi związane są natomiast podejmowane na gruncie filozofii, która usiłuje odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

  • Jak racjonalnie wytłumaczyć początek wszechświata, życia i człowieka?

  • Jak racjonalnie, bez odwołania się do wierzeń religijnych, uzasadnić obowiązywalność norm moralnych?

  • Czy dobro człowiek poznaje, czy ustanawia?

  • Jakie role w kształtowaniu moralności poszczególnych ludzi odgrywa społeczeństwo?

  • Czy jest jedna logika?

  • Czy - i jeżeli tak - jaką rolę w odpowiedzi na te pytania może odegrać filozofia przyrody i nauk przyrodniczych?

  • Czy prawa logiki stwierdzają obiektywne związki, zachodzące między stanami rzeczy (faktami, zdarzeniami)?

 

Odpowiedzi na wyżej wymienione pytania dostarczają podstaw do skonstruowania racjonalnego światopoglądu, wyrabiają u ludzi krytycyzm. Człowiek bezkrytyczny nigdy nie będzie moralny, nie będzie osobą, która dobrze służy drugiemu człowiekowi i swojemu państwu.

Studia filozoficzne dają możliwość zarówno stawiania tych pytań, jak i poszukiwania na nie odpowiedzi. Kształcą umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia, uczą orientacji w różnych dziedzinach życia społecznego, przygotowują do działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych oraz do pełnienia różnych ról społecznych. Mogą stanowić także uzupełnienie studiów na innych kierunkach.

 

Filozofia jest naszą pasją życia. Chcemy Cię nią zarazić...

 

Zapraszamy!

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2012, godz. 05:20 - Andrzej Zykubek