Prof. Stanisław Kiczuk prowadzi seminarium z logiki na Wydziale Filozofii KUL. Do roku akademickiego 2005/2006 (włącznie) prowadził na tym Wydziale również proseminarium z logiki formalnej. Wykłady monograficzne prowadzone przez prof. Kiczuka dotyczą różnych działów logik nieklasycznych. Każdego roku prof. Kiczuk prowadzi wykład kursoryczny z logiki formalnej dla studentów Wydziału Filozofii KUL, wykład kursoryczny z logiki prawniczej dla studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz wykład kursoryczny z logiki formalnej z elemantami semiotyki i ogólnej metodologii nauk dla studentów psychologii wieczorowej na Wydziale Nauk Społecznych KUL.

 
Autor: Stanisław Kiczuk
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2007, godz. 22:45 - Ewa Grygierzec