"Młoda Polonistyka" jest serią wydawniczą, zainicjowaną w roku 2012, która obejmuje publikacje prac laureatów pierwszych nagród w Konkursie im. Profesora Czesława Zgorzelskiego. Ideę przewodnią utworzenia serii stanowi kreowanie wzorów polonistycznych postaw promowanych w konkursie. Dysponentem "Młodej Polonistyki" jest Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich.

W składzie komitetu redakcyjnego znalazły się osoby w sposób szczególny zasłużone w pracach nad Konkursem oraz pracownicy Katedry Tekstologii i Edytorstwa KUL, zajmujący się opracowaniem edycji. Są to (w kolejności wymienionej w stopce redakcyjnej):
Tomasz Chachulski,
Józef F. Fert,
Wojciech Kaczmarek,
Mirosława Hanusiewicz-Lavallee,
Katarzyna Meller,
Józef T. Pokrzywniak,
Andrzej Tyszczyk,
Wojciech Kruszewski.


W ramach tej serii w cyklu rocznym bedą ukazywały się dwa tomy prac:
1) praca w zakresie literaturoznawczym,
2) praca w zakresie językoznawczym.

Rozpoczęty cykl znakowany jest numeracją ciągłą.

Serię „Młoda Polonistyka” rozpoczyna praca magisterska Karola Jaworskiego (UKSW) pt. Poetycka wyobraźnia dendrologiczna Jana Kasprowicza (Wydawnictwo KUL, Lublin 2012), która otrzymała pierwszą nagrodę w dziesiątej edycji Konkursu w dziedzinie literaturoznawstwa.

Nagrodzona praca językoznawcza Aleksandry Pawlikowskiej (UWr) pt. „Sacrum” w „profanum”. Słownictwo religijne we współczesnej polszczyźnie potocznej nie mogła zostać wydrukowana w ramach zainicjowanej serii z powodu wcześniejszego podpisania przez autorkę umowy wydawniczej. Ostatecznie książka ukazała się nakładem Wydawnictwa QUAESTIO.

Z racji, iż Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich rozpoczęła publikację najlepszych prac od dziesiątej edycji, w następnych tomach znajdą się uzupełnienia o charakterze dokumentacyjnym. Będą to informacje o wszystkich nagrodzonych wcześniej pracach (w pierwszym tomie opublikowany został spis nazwisk zwycięzców poprzednich edycji).

Recenzje kolejnych tomów "Młodej Polonistyki" ogłaszane będą w ważnych czasopismach („Pamiętnik Literacki”, „Ruch Literacki”).

Wręczenie książek laureatom pierwszej nagrody stało się ważnym momentem gali Konkursu im. Profesora Czesława Zgorzelskiego. 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2021, godz. 17:33 - Agnieszka Jarosz