Kategoria: LITERATUROZNAWSTWO

 

Termin spotkania: 21 września 2011 r.

 


•    prof. dr hab. Bogusław Dopart (UJ)


•    prof. dr hab. Przemysław Czapliński (UAM)


•    dr hab. Anna Kieżuń, prof. UwB


•    dr hab. Dorota Samborska-Kukuć, prof. UŁ


•    dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL

 

 


Kategoria: JĘZYKOZNAWSTWO


Termin spotkania: 22 września 2011 r.

 


•    prof. dr hab. Danuta Bieńkowska (UŁ)


•    prof. dr hab. Mirosław Skarżyński (UJ)


•    prof. dr hab. Bogdan Walczak (UAM)


•    dr hab. Irena Szczepankowska, prof. UwB


•    prof. dr hab. Władysław Makarski (KUL)

 

 

 

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 27.08.2013, godz. 22:51 - Agnieszka Jarosz