Kategoria: JĘZYKOZNAWSTWO

Termin obrad: 4 lipca 2017 r.

 

 

dr hab. Adam Dobaczewski, prof. UMK
Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

dr hab. Anna Kozłowska

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

dr hab. Beata Kuryłowicz 

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku

 

dr hab. Małgorzata Rybka 

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

dr hab. Ewa Woźniak, prof. UŁ

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

Kategoria: LITERATUROZNAWSTWO 

Termin obrad: 11 lipca 2017 r.

 
dr hab. Bogdan Burdziej, prof. UMK   

Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

dr hab. Jolanta Sztachelska, prof. UwB

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku

 

s. dr hab. Wiesława Tomaszewska, prof. UKSW

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

prof. dr hab. Krzysztof Trybuś 

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec, prof. UŁ  

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2021, godz. 15:09 - Agnieszka Jarosz