Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów na stypendia
znajdują się na stronie: www.kul.pl/erasmus

 

 

 

Aktualnie studentom Wydziału Filozofii oferowane są wyjazdy na:

 

 

 

 Zestawienie punktów ECTS, które student winien uzyskać na zajęciach

obowiązkowych lub podstawowych

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2014, godz. 15:23 - Magdalena Leszczyńska