FILOZOFIA na KUL przygotowuje do samodzielnych i dojrzałych decyzji życiowych, a rozpoczęcie studiowania od FILOZOFII daje możliwość zgłębiania zagadnień najważniejszych dla człowieka i mądrego podejmowania wyborów u początku dorosłego życia.

 

Studia filozoficzne dają to, co najcenniejsze – rozumienie świata i siebie. Kształcą umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia. Uczą kreatywności i elastyczności myślowej. Rozwijają umiejętności radzenia sobie z nowymi, niespotykanymi wcześniej wyzwaniami. Studenci filozofii, wbrew obiegowym opiniom, bez trudu znajdują pracę i często zajmują kierownicze stanowiska, gdyż szybko się uczą i potrafią w sposób niestandardowy i całościowy patrzeć na napotykane problemy.

 

Atutem studiów filozoficznych w KUL jest doskonała kadra profesorska. Kierunek ma charakter elitarny. Studia odbywają się w małych grupach, gwarantując indywidualne podejście do studenta. Studia skierowane są do osób ciekawych świata, chcących świadomie i szeroko ukształtować swoje horyzonty myślowe. Są także świetną ofertą dla osób zamierzających podjąć drugi kierunek studiów. Filozofia pozwala bowiem znaleźć głębsze podstawy i lepsze rozumienie wiedzy uzyskanej na każdym kierunku studiów.

Nasi studenci aktywnie uczestniczą w programach wymiany krajowej (Akademia Artes Liberales, MOST) i międzynarodowej (program ERASMUS), wyjeżdżają na staże za granicę (m.in. Finlandia, Hiszpania, Niemcy, Włochy) i do najlepszych ośrodków naukowych w kraju.

 

Profesorowie i studenci kontynuują najlepsze tradycje uniwersyteckie, tworząc wspólnie przyjazną atmosferę studiów. Cenimy sobie również podejście indywidualne. Studia z FILOZOFII na KUL prowadzone są na najwyższym poziomie w Polsce, czego dowodzi certyfikat Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

 

FILOZOFIA na KUL ma znakomitą kadrę naukową. Nasi profesorowie na stałe współpracują z najlepszymi ośrodkami naukowymi na świecie: Cambridge, Oxford, St. Andrews, Notre Dame. Publikują w najlepszych wydawnictwach. Kształtują współczesne debaty filozoficzne i światopoglądowe. Aktywnie uczestniczą też w życiu intelektualnym kraju, pełniąc funkcje eksperckie na zaproszenie m.in. Episkopatu, Komisji Europejskiej, Senatu i Sejmu RP, KRASP, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego czy Miasta Lublin. Współpraca obejmuje też świat mediów i życia gospodarczego. Naszymi Mistrzami w poszukiwaniu i umiłowaniu mądrości pozostają: Karol Wojtyła/Jan Paweł II, o. Mieczysław A. Krąpiec, Stefan Swieżawski, ks. Stanisław Kamiński i inni nasi znakomici Profesorowie.

 

Aktywni i dynamiczni studenci uczestniczą w pracach samorządu oraz Koła Filozoficznego Studentów KUL [www.kul.pl/kfs]. Koło integruje życie studentów FILOZOFII, podnosi kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w organizacji szkoleń, konferencji, wyjazdów naukowych, zebrań dyskusyjnych oraz pracach wydawniczych i naukowych. Od ponad 50 lat Koło Filozoficzne Studentów KUL organizuje ogólnopolski Tydzień Filozoficzny, który skupia środowiska filozoficzne z całego kraju i jest jednym z najważniejszych wydarzeń filozoficznych w Polsce.

 

Studenci pielęgnują tradycje i więź z profesorami przez coroczne spotkania opłatkowe oraz wspólne wyjazdy naukowe.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2017, godz. 07:56 - Andrzej Zykubek