Moskal_Filozofia Boga i epistemologia przekonań teistycznychKsiążka jest drugą, poprawioną i poszerzoną, redakcją pomocy dydaktycznej do wykładu z filozofii Boga dla alumnów wyższych seminariów duchownych.

 

Struktura książki jest następująca:

1. Problem oczywistości zdań dotyczących Boga

2. Problem doświadczenia religijnego

3. Rozumowanie I: przedfilozoficzne poznanie Boga

4. Rozumowanie II: filozoficzne poznanie Boga (problem poznania Boga w filozofii scjentystycznej; problem poznania Boga w drodze dowodzenia apriorycznego; problem poznania Boga w drodze dowodzenia o charakterze antropologiczno-aksjologicznym; problem poznania Boga w drodze dowodzenia indukcyjnego)

5. Rozumowanie III: filozoficzne poznanie Boga - metafizyczne poznanie tego, że Bóg jest („pięć dróg” św. Tomasza z Akwinu; problem dowodowego charakteru poznania, że Bóg istnieje; metafizyczne poznanie tego, że istnieje Bóg)

6. Rozumowanie IV: filozoficzne poznanie Boga - metafizyczne poznanie natury Boga (wybrane koncepcje Boga i Absolutu; metafizyczne określenie natury Boga)

7. Rozumowanie V: filozoficzne poznanie Boga - metafizyczne poznanie relacji świat-Bóg (wybrane koncepcje relacji świat–Bóg/Absolut; metafizyczne określenie relacji świat-Bóg; wybrane zarzuty anty-teistyczne)

8. Poznanie Boga w drodze wiary w Boże objawienie

9. Afektywne poznanie Boga

10. Poznanie Boga przez inicjację religijną i społeczny przekaz wiary

11. Intelektualne i moralne uwarunkowania poznania Boga

 


 Piotr Moskal. Filozofia Boga i epistemologia przekonań teistycznych. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2008.

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2014, godz. 12:24 - Anna Starościc