Wydział Filozofii KUL, Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa oraz Katedra Metafizyki zapraszają studentów i profesorów do udziału w XXX Sympozjum Arystotelesowskim pod hasłem "Główne pojęcia filozofii Arystotelesa", które odbędzie się w dniach 11-13 października 2019 r. w Kazimierzu Dolnym (Rajchertówka - Dom Pracy Twórczej KUL).

 

 

XXX Sympozjum Arystotelesowskie

„Główne pojęcia filozofii Arystotelesa”

Kazimierz Dolny („Rajchertówka”)

11-13 października 2019

 

 

Piątek 11.10.2019

 • 16.00 – Otwarcie sympozjum – prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz – Inicjator i Opiekun Sympozjów Arystotelesowskich
 • 16.20 Czas u Arystotelesa – mgr Bruno Sadok (dokt. KUL)
  • 16.40 Dyskusja
 • 17.00 Rozumienie sprawiedliwości w V ks. Etyki Nikomachejskiej Arystotelesa – mgr Tomasz Mitraszewski (dokt. KUL)
 • 17.20 Arystotelesa koncepcja sprawiedliwości na tle teorii Platona – dr hab. Katarzyna Stępień (Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL)
  • 17.40 Dyskusja
  • 18.00 Kolacja
 • 19.00 Jubileusz 30-lecia Sympozjów Arystotelesowskich (geneza, kontekst historyczny, osiągnięcia) – prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz (Studium Philosophique-Etique-Social Jean Paul II, Paris; Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL)

 

Sobota 12.10.2019

 • 9.00 Śniadanie
 • 10.00 Czy przykład [paradeigma] jest indukcją. Kontrowersje teorii argumentacji Arystotelesa - dr hab. Andrzej Stefańczyk (Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL)
 • 10.20 Wobec doksalności i antycypacji postmodernizmu – epistemalność klasyczna – dr Stanisław Majdański (KUL)
  • 10.40 Dyskusja
 • 11.00 Panel dyskusyjny Arystoteles w filozofii:
  • Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk – Tomasza reinterpretacja Arystotelesa koncepcji bytu i istoty
  • Dr Stanisław Majdański – Problem substancji
  • Ks. dr hab. Tomasz Duma – Doniosłość Arystotelesowskiej koncepcji formy substancjalnej
  • Prof. dr hab. Henryk Kiereś – Co się dzieje w sztuce współczesnej? Myśl Arystotelesa wobec antysztuki
  • Prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz – Arystoteles a filozofia współczesna
 • 13.00 Obiad
 • 14.00 Marsyliusza z Inghen odpowiedź na pytanie „Czy metafizyka jest mądrością?” – omówienie pierwszej księgi jego komentarza do Metafizyki Arystotelesa – ks. mgr Łukasz Libowski (dokt. KUL)
 • 14.20 Teoria aspektu jako kryterium wyodrębniania dziedzin kultury – dr Wojciech Daszkiewicz (Katedra Retoryki KUL)
 • 14.40 Koncepcja języka na podstawie Peri hermeneias Arystotelesa – Marek Kaszyca (filozofia III r.)
  • 15.00 Dyskusja
 • 15.20 Arystotelesa poglądy na muzykę: typizacja, cel i funkcja muzyki – mgr Jan Tarnas (dokt. KUL)
 • 15.40 Starość jako pojęcie moralne – prof. dr hab. Marek Czachorowski (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz)
 • 16.00 Czy człowiek jest istotą czysto przyrodniczą? - dr hab. Arkadiusz Gudaniec (Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL)
  • 16.45 Dyskusja
 • 17.00 Kolacja
 • 18.30 Dyskusje perypatetyckie

 

Niedziela 13.10.2019

 • 9.00 Śniadanie
 • 10.00 Neohumanizm a Arystoteles – ks. dr hab. Józef Kożuchowski (Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Gdańsk; WSD, Elbląg)
 • 10.20 Arystotelesa i św. Tomasza koncepcja Boga – ks. dr Grzegorz Martyna (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza, Sandomierz)
  • 10.50 Dyskusja
 • 11.10 The Aristotelian paradigm in the meta-ontological structuring of artificial intelligences – mgr Fabio Squeo (Università degli Studi di Bari „Aldo Moro”, Italy)
 • 11.50 Czy państwo jest nam potrzebne do szczęścia - dr hab. Zbigniew Pańpuch (Katedra Metafizyki KUL)
  • 12.20 Dyskusja
 • 12.40 Podsumowanie i zamknięcie obrad – prof. Włodzimierz Dłubacz
 • 13.00 Obiad

 

Uczestnicy Sympozjum: Wiktoria Świerczyńska (KUL), Piotr Gancarz (KUL), Beata Kusy-Kołodziejczyk (KUL), Łukasz Kołodziejczyk (KUL), Corinne Malan (KUL), Kaz Kukiela (KUL), Emil Krzyskow (KUL)

 

 

Miejsce obrad: „Rajchertówka” - Dom Pracy Twórczej KUL, ul. Puławska 94, 20-120 Kazimierz Dolny (przystanek autobusowy koło hotelu „Król Kazimierz”)

Organizator: Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL, Katedra Metafizyki KUL, Koło Filozoficzne Studentów KUL, Wydział Filozofii KUL

 

 

Prosimy o udostępnienie tej informacji Państwa Znajomym i Przyjaciołom zainteresowanym filozofią Arystotelesa.

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2019, godz. 22:43 - Andrzej Zykubek