Pytania egzaminacyjne dla doktorantów na egzamin z dyscypliny podstawowej

 

  1. Pojęcie i klasyfikacja źródeł prawa międzynarodowego publicznego
  2. Umowa międzynarodowa – pojęcie, proces jej zawarcia, wejście w życie, interpretacja i stosowanie (zakres czasowy i terytorialny) oraz wygaśnięcie
  3. Kodyfikacja prawa międzynarodowego i aktualne prace Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ
  4. Odpowiedzialność państw w prawie międzynarodowym oraz konsekwencje naruszenia prawa międzynarodowego
  5. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów międzynarodowych
Autor: Wojciech Staszewski
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2017, godz. 17:06 - Wojciech Staszewski