dr hab. Wojciech Sz. Staszewski, prof. KUL

 

Pytania egzaminacyjne dla doktorantów na egzamin z dyscypliny podstawowej

 

  1. Pojęcie i klasyfikacja źródeł prawa międzynarodowego publicznego
  2. Umowa międzynarodowa – pojęcie, proces jej zawarcia, wejście w życie, interpretacja i stosowanie (zakres czasowy i terytorialny) oraz wygaśnięcie
  3. Kodyfikacja prawa międzynarodowego i aktualne prace Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ
  4. Odpowiedzialność państw w prawie międzynarodowym oraz konsekwencje naruszenia prawa międzynarodowego
  5. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów międzynarodowych

 

 

 

 

 

dr hab. Anna M. Kosińska, prof. KUL

 

Pytania egzaminacyjne dla doktorantów na egzamin z dyscypliny podstawowej

 

 

  1. Pojęcie i klasyfikacja źródeł prawa Unii Europejskiej.
  2. Obywatelstwo unijne i wynikające z niego prawa jednostki.
  3. Swobody rynku wewnętrznego – definicje, zakres, ograniczenia.
  4. System ochrony sądowej w Unii Europejskiej.
  5. Ochrona praw podstawowych w systemie prawa UE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Wojciech Staszewski
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2020, godz. 15:28 - Wojciech Staszewski