Pracownicy Katedry:

 

Kierownik Katedry:  dr Delaine Swenson, prof. KUL

 

 

dr hab. Wojciech Sz. Staszewski, adiunkt

 

dr Anna Szarek-Zwijacz, adiunkt 

 

dr Kinga Stasiak, adiunkt

 

mgr Marzena Rzeszót, asystent

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 27.12.2016, godz. 17:21 - Wojciech Staszewski