AKTUALNOŚCI

 

List Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) w związku z sytuacją na Ukrainie 

 

 

Mr Sergii Meshchereriak

President Ukrainian Branch

ILA

 

 

Szanowny Kolego, Szanowne Panie, Szanowni Panowie

 

W obliczu kolejnych aktów agresji zbrojnej Rosji przeciwko Ukrainie wyrażamy solidarność z Narodem Ukrainy oraz poparcie dla prawa Ukrainy do niepodległości i integralności terytorialnej.

 

Zdecydowanie sprzeciwiamy się zbrodni agresji i domagamy się ukarania sprawców. Przypominamy, że nieważne są – z mocy prawa międzynarodowego – skutki agresji wśród nich nielegalna okupacja.

 

Wzywamy Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego i jego Grupy regionalne do sprzeciwu wobec rażącego pogwałcenia wartości i norm, na których ustanowiona jest społeczność międzynarodowa.

 

Rosja agresją zbrojną przeciwko niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy łamie zasady Karty Narodów Zjednoczonych oraz OBWE, inne przyjęte zobowiązania międzynarodowe a także zasady ustanowione pomiędzy narodami cywilizowanymi wynikające z „zasad humanitarności i wymagań społecznego sumienia”.

 

W imieniu członków Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA)

Zarząd Grupy Polskiej

dr hab. prof. Ewelina Cała-Wacinkiewicz

dr Anna Czaplińska

dr hab. prof. Karol Karski

dr hab. prof. Artur Kozłowski

dr hab. prof. Bartłomiej Krzan

prof. dr hab. Jerzy Menkes

dr hab. prof. Joanna Nowakowska-Małusecka

prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

dr hab. prof. Wojciech Staszewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

 

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

KIERUJE PRACAMI

 

POLSKIEGO CENTRUM PRAWA KOSMICZNEGO 

IM. MANFREDA LACHSA

 

 

 

26 listopada 2020 r.  - odbyła się III KONFERENCJA GÓRNICTWA KOSMICZNEGO (on-line), nad którą patronat sprawowali m.in. Polskie Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa oraz Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej KUL. W Konferencji wziął udział dr hab. Wojciech Sz. Staszewski, prof. KUL, który reprezentował Centrum i Katedrę oraz wygłosił przemówienie nt. Polskiego Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa i jego działalności. 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

STRONA INTERNETOWA

 

 

 

 

 

 

 

Zmarł Tato Pani dr Anny Szachoń-Pszenny

 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Zbigniewa Szachonia

Taty naszej Koleżanki i Pracownika naszej Katedry

Pani dr Anny Szachoń-Pszenny

Pani Doktor, Jej Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia

 

Pracownicy Katedry

Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej

 

 

Zmarł Pan Profesor dr hab. Janusz Symonides

 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Pana Profesora dra hab. Janusza Symonidesa

 

Znakomitego Uczonego i Dyplomaty

jednego z najwybitniejszych znawców prawa międzynarodowego,

cenionego nie tylko w kraju, ale i na świecie,

Nauczyciela akademickiego i Wychowawcy wielu pokoleń prawników,

Autora licznych publikacji,

które stanowią i będą stanowić dla kolejnych pokoleń badaczy prawa międzynarodowego bogate źródło wiedzy i inspiracji,

które także są przykładem rzetelności oraz kunsztu naukowego.

 

Rodzinie i Bliskim oraz Współpracownikom i Przyjaciołom Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia,

 

 

Pracownicy Katedry

Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej

 


https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26710

http://przegladpm.blogspot.com/

https://wnpism.uw.edu.pl/zmarl-prof-dr-hab-janusz-symonides/

 

 

 

 

 

 

Dnia 2 marca 2020 r. w Collegium Iuridicum KUL (przy ul. Spokojnej 1, Lublin)

odbyło się Spotkanie Robocze

LUBELSKIEJ REGIONALNEJ SIECI WSPARCIA IMIGRANTÓW,

zorganizowane przez Instytut na Rzecz Państwa Prawa

w ramach projektu "Lubelska Koalicja na rzecz Integracji (współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa BEZPIECZNA PRZYSTAŃ).

Sesja naukowa, stanowiąca pierwszą część spotkania,

współorganizowana została

przez Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną KUL

oraz Katedrę Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej KUL.

 

 

PROGRAM SESJI NAUKOWEJ

ZARZĄDZANIE KRYZYSEM MIGRACYJNYM.

DOŚWIADCZENIA 5 LAT OD WYPADKU U WYBRZEŻY LAMPEDUSY

 

(Collegium Iuridicum KUL, godz. 10.00)

 

 

Dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB (UwB), Kryzys migracyjny w UE z perspektywy doświadczeń Polski

Dr hab. Anna Doliwa Klepacka (UwB), Ewolucja regulacji prawach UE w zakresie relokacji

Dr hab. Janusz Balicki, prof. UKSW (UKSW), Aspekt humanitarny upolitycznienia kryzysu migracyjnego. Przykład Grecji

Dr Joanna Markiewicz – Stanny (UZ), Paradygmat kryzysu migracyjnego i jego wpływ na sytuację prawną imigrantów w sytuacji nieregularnej

Dr Magdalena Półtorak (UŚ), Czy w zarzadzaniu kryzysem migracyjnym jest miejsce na gwarancje szczególnego traktowania kobiet? Kilka uwag na kanwie reformy CEAS

Dr hab. Maciej Cesarz (UWr), Frontex a obowiązek przestrzegania praw człowieka - wnioski na tle ostatnich lat działalności Agencji

Mgr Aleksiej Shulha (KUL,) Zarządzanie migracjami jako szansa dla rozwoju państw poradzieckich. Czy europejski kryzys migracyjny wpłynął na politykę migracyjną Białorusi?

 

Dyskusja

 

 

PROGRAM SPOTKANIA ROBOCZEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROCZNICA ŚMIERCI DR KINGI STASIAK

 

 

 

W dniu 14 lutego 2020 r. przypada 1 rocznica śmierci naszej serdecznej Przyjaciółki, wieloletniego pracownika naszej Katedry, dr Kingi Stasiak

 

Z tej okazji chcemy spotkać się na Mszy św. odprawianej w Jej intencji, która odbędzie się w dniu 12 lutego (środa), o godz. 19.00 w Kościele Akademickim KUL

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 grudnia 2019 r. o godz. 9 00 w sali C1031

odbyło się 11th Legal Forum

organizowane przez

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

oraz

Wydział Prawa, Prawa Kanoniczego i Administracji KUL.

W jury zasiadali pracownicy Katedry:

dr hab. Anna Kosińska, dr Anna Szarek-Zwijacz i mgr Aliaksei Shulha.

Program dostępny pod linkiem.

 

 

 

 

 

 

 

Staraniem Wydawnictwa Palgrave Macmillan ukazała się publikacja autorstwa Pani dr hab. Anny Magdaleny Kosińskiej, którą gorąco polecamy:

 

 

 

[więcej]

 

 

 

 

 

 

W dniu 16 grudnia 2019 r. w Collegium Iuridicum (przy ul. Spokojnej 1) odbyło się zorganizowane przez Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną, Katedrę Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej KUL oraz Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa

 

 

Seminarium naukowe ekspertów ds. migracji:


„Wyzwania dla badań w obszarze współczesnych migracji międzynarodowych”

 

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy i doktoranci Katedry: dr hab. Wojciech Sz. Staszewski, dr hab. Anna M. Kosińska, dr Edyta Krzysztofik, dr Anna Szachoń-Pszenny, dr Tomasz Sieniow oraz mgr Aliaksei Shulha.

 

Szczegóły seminarium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 13 grudnia 2019 r. w Katowicach odbyła się Konferencja naukowa pt. "Kobiety, dzieci i (inne) grupy szczególnie wrażliwe - standardy ochrony i wyzwania dla prawa międzynarodowego", w której uczestniczył  dr hab. Wojciech Sz. Staszewski i przewodniczył drugiej sesji obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 9-10 grudnia 2019 r. odbyły się  XXXVII DNI PRAW CZŁOWIEKA "Prawa człowieka w perspektywie prawa naturalnego", w stulecie Urodzin Profesor Hanny Waśkiewicz. W drugim dniu konferencji dr hab. Anna M. Kosińska wygłosiła referat pt. "Gwarancje realizacji praw kulturalnych cudzoziemców w sytuacjach ekstraordynaryjnych", a dr hab. Wojciech Sz. Staszewski przewodniczył Sesji V Konferencji.

 

 

 

PROGRAM

 

 

 

 

 

 

W dniu 3 grudnia 2019 r. rozpoczął się kolejny cykl Akademii Prawa Europejskiego, organizowanej wspólnie przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej KUL oraz Uniwersytet Otwarty KUL. Uroczystego otwarcia dokonali: dr hab. Wojciech. Sz. Staszewski, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej KUL oraz dr Anna Tarnowska-Waszak, Dyrektor Uniwersytetu Otwartego KUL, a pierwszy wykład nt. systemu prawnego Unii Europejskiej wygłosił dr Tomasz Sieniow z Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej KUL.

 

 

              

 

              

 

Galeria zdjęć 

 

 

Harmonogram i tematyka spotkań Akademii Prawa Europejskiego

 

 

Informacje o Akademii Prawa Europejskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

 

ROZPOCZĄŁ PREZYDENCJĘ

 

W POLSKIM CENTRUM PRAWA KOSMICZNEGO

IM. MANFREDA LACHSA 

 

 

 

W dniu 15 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste przekazanie prezydencji w Polskim Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II.  Uroczystość ta była połączona z Konferencją Naukową "Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe". W uroczystości i konferencji uczestniczyli: dr hab. Wojciech Sz. Staszewski (który w imieniu KUL przejął przewodnictwo oraz przewodniczył jednej sesji konferencji), dr hab. Anna Kosińska (która wygłosiła referat pt."Złożenie wniosku o ochronę międzynarodową w kosmosie. Studium przypadku"), dr Edyta Krzysztofik, dr Anna Szachoń-Pszenny (która wygłosiła referat pt. "Zarządzanie granicami Unii Europejskiej z wykorzystaniem systemów satelitarnych - rola FRONTEX i EUROSUR) oraz mgr  Aliaksei Shulha.

 

 

       

 

  

 

 

fot. M. Kaźmierczak 

 

 

 

 

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Tomasz Giaro 

 

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II dr hab. Andrzej Herbet prof. uczelni 

 

wraz

z Rektorem-Komendantem Szkoły Głównej Straży Pożarniczej

nadbryg. dr hab. inż. Pawłem Kępką, prof. uczelni


mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową 

 

"Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe" 

 

podczas której odbędzie się uroczyste przekazanie prezydencji 

w Polskim Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa

 

Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II

 

oraz przystąpienie do Centrum nowych członków:

Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

 

Wykład inauguracyjny wygłosi ambasador Andrzej Misztal 

Przewodniczący Podkomitetu Prawnego Komitetu ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej ONZ.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy. Rejestracja do dnia 13 listopada na stronie: 
https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/konferencje/konferencja-naukowa-aktualne-wyzwania-prawa-kosmicznego-a-bezpieczenstwo-miedzynarodowe

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

 

 

 

W dniach 10-11 października 2019 r. w Warszawie odbyła się  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "PODMIOTOWOŚĆ PRAWNOMIĘDZYNARODOWA I JEJ WSPÓŁCZESNE ASPEKTY", zorganizowana przez Grupę Polską Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA), przy współudziale Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W konferencji uczestniczyli pracownicy Katedry: dr hab. Anna Kosińska (która wygłosiła referat pt. "Rola organizacji międzynarodowych w zarządzaniu europejskim kryzysem migracyjnym"), dr hab. Wojciech Sz. Staszewski (który był Sekretarzem Konferencji oraz moderował Panel III) oraz dr Anna Szarek-Zwijacz

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy na VII Międzyuczelnianą Konferencję Prawniczą w języku angielskim, która odbędzie się dnia 21 maja 2019 r. od godz. 9.00 w sali CTW 114 (szczegóły na plakacie). 

Jest to szczególnie ważne dla naszej Katedry wydarzenie, ponieważ od tego roku ta cyklicznie organizowana konferencja będzie nosiła imię naszej wspaniałej Koleżanki, śp. dr Kingi Stasiak, która od jej pierwszej edycji z wielką pasją i życzliwością angażowała się w przygotowanie zarówno samej konferencji, jak i biorących w niej udział studentów obu Wydziałów. 

 

 

kul_plakat_2019_Konferencja_Prawnicza_21_V-1

 

 

 

W dniu 20 maja 2019 r. pracownicy Katedry (dr hab. Anna Kosińska i dr hab. Wojciech Sz. Staszewski) uczestniczyli w inauguracji działalności Instytutu Europy Środkowej, „Europa Środkowa. Wyzwania i szanse dla polityki zagranicznej Polski”.

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 8-10 maja 2019 roku w Lublinie odbędzie się Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego Publicznego, którego współorganizatorami będą dwie lubelskie katedry: Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL oraz Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego UMCS. Wydarzenie to będzie połączone z Ogólnopolską Konferencją Naukową pt. Polska nauka prawa międzynarodowego – dziedzictwo przeszłości i wyzwania współczesności.

 

zjazd_Katedr_2019_program

 

zjazd_Katedr_2019_-_program

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Kinga Stasiak
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2022, godz. 19:56 - Wojciech Staszewski