Jestem doktorem w Katedrze Filozofii Nowożytnej i Współczesnej. W kręgu moich zainteresowań znajduje się historia filozofii najnowszej (zwłaszcza analitycznej), filozofia umysłu (w szczególności metafizyka umysłu), metodologia filozofii (rola eksperymentów myślowych) i semantyka modalna.

 

Licencjat z filozofii uzyskałem w roku 2012 na podstawie pracy Davida Chalmersa koncepcja logicznej możliwości istnienia zombi jako argument na rzecz dualizmu własności, której promotorem był dr Maksymilian Roszyk. Stopień magistra filozofii uzyskałem w roku 2014 na podstawie pracy Interpretacje monizmu neutralnego we współczesnej filozofii umysłu, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Gutowskiego. Stopień doktora otrzymałem w roku 2019 na podstawie rozprawy Świadomość, wolna wola, jaźń. Metafizyka Galena Strawsona, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Gutowskiego i dr. Marcina Iwanickiego (recenzenci: prof. dr hab. Marcin Miłkowski i dr hab. Robert Poczobut, prof. UwB). Obecnie, w związku z otrzymanym grantem Narodowego Centrum Nauki, zajmuję się przede wszystkim amerykańskim Nowym Realizmem.

 

Ważną część mojej działalności naukowej stanowi dydaktyka i popularyzacja filozofii. Oprócz prowadzenia licznych zajęć na Wydziale Filozofii, jestem tutorem w ramach Kolegium MISHuS, a także koordynatorem wydziałowym Akademii Młodych Humanistów. Ponadto prowadzę własny kanał w serwisie YouTube – Pan od Filozofii (www.youtube.com/c/panodfilozofii). Wielokrotnie uczestniczyłem również m.in. w Lubelskim Festiwalu Nauki oraz podobnych wydarzeniach popularyzatorskich

 

 

Otrzymane lub realizowane granty

  • 2019-2022 „Nowy Realizm: zapomniana tradycja filozofii amerykańskiej”. Grant NCN, nr2019/32/C/HS1/00307, status: kierownik projektu.
  • 2016-2019 „Świadomość, wolna wola, jaźń. Metafizyka Galena Strawsona”. Grant NCN, nr 2015/17/N/HS1/02178, status: kierownik projektu.
  • 2016-2019 „Umiarkowane stanowiska we współczesnych filozoficznych sporach teizmu z ateizmem. Geneza, typy i konsekwencje”, Grant Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Mistrz”, status: członek zespołu badawczego.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2019, godz. 07:04 - Andrzej Zykubek