Termin obrad: 16 września 2010 r.

 

 

Kategoria: LITERATUROZNAWSTWO

 

 

* prof. dr hab. Krzysztof Obremski (UMK)

 

* prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (KUL)

 

* dr hab. Zbigniew Chojnowski, prof. UWM

 

* dr hab. Dorota Samborska-Kukuć, prof. UŁ

 

* dr hab. Marek Nalepa, prof. UR

 

 

 

Kategoria: JĘZYKOZNAWSTWO

 

 

* prof. dr hab. Danuta Bieńkowska (UŁ)

 

* prof. dr hab. Władysława Bryłowa (KUL)

 

* dr hab. Adam Dobaczewski, prof. UMK

 

* dr hab. Jadwiga Lizak, prof. UR

 

* dr hab. Mariusz Rutkowski, prof. UWM

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2021, godz. 18:19 - Agnieszka Jarosz