CZŁONKOWIE JURY KONKURSU O NAGRODĘ IM. CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO
I EDYCJA


Termin spotkania: 28 września 2002 r.
Kategoria: literaturoznawstwo

· prof. dr hab. Piotr Obrączka
· prof. dr hab. Anna Legeżyńska(UAM)
· prof. dr hab. Andrzej Sulikowski
· prof. dr hab. Wacław Walecki (UJ)

· dr hab. Krzysztof Kłosiński, prof. UŚ

· dr hab. Anna Brzozowska-Krajka, prof. nadzw. UMCS

· dr hab. Kazimierz Nowosielski, prof. UG

· dr hab. Danuta Paluchowska, prof. KUL

 

Kategoria: językoznawstwo

· prof. dr hab. Władysław Makarski (KUL)
· prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz
· prof. dr hab. Władysław Śliwiński (UJ)
· prof. dr hab. Władysław Lubaś
· prof. dr hab. Zdzisława Krążyńska
· prof. dr hab. Maciej Grochowski

· dr hab. Małgorzata Kita

· dr hab. Mirosława Białoskórska prof. US

· dr hab. Maria Wojtak, prof. nadzw. UMCS

 

II EDYCJA

Kategoria: literaturoznawstwo
Termin spotkania: 23 maja 2003 r.

· prof. dr hab. Anna Legeżyńska
· prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski
· prof. dr hab. Wacław Walecki

Kategoria: językoznawstwo
Termin spotkania: 6 czerwca 2003 r.

· prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa (UAM)
· prof. dr hab. Władysław Śliwiński
· prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz


III EDYCJA

Kategoria: literaturoznawstwo
Termin spotkania: 21 maja 2004 r.

· prof. dr hab. Anna Martuszewska (UG)
· prof. dr hab. Wacław Walecki

· dr hab. Marian Kisiel, prof. UŚ

· dr hab. Danuta Paluchowska, prof. KUL

 

Kategoria: językoznawstwo
Termin spotkania: 28 maja 2004 r.

· prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa
· prof. dr hab. Władysław Makarski
· prof. dr hab. Bożena Witosz (UŚ)
· prof. dr hab. Władysław Śliwiński
· prof. dr hab. Edward Breza (UG)

 

IV EDYCJA

Kategoria: literaturoznawstwo
Termin spotkania: 20 maja 2005 r.

· prof. dr hab. Anna Legeżyńska

· prof. dr hab. Stanisław Makowski (UW)

· dr hab. Marian Kisiel, prof. UŚ
· dr hab. Barbara Czwórnóg-Jadczak, prof. UMCS
· dr hab. Irena Jokiel, prof. UO

 

Kategoria: językoznawstwo
Termin spotkania: 10 czerwca 2005 r.

· prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa
· prof. dr hab. Halina Karaś (UW)

· prof. dr hab. Halina Pelc (UMCS)

· dr hab. Jerzy Biniewicz (UO)
· dr hab. Piotr Żmigrodzki, prof. UŚ

V EDYCJA

Kategoria: literaturoznawstwo
Termin spotkania: 18 maja 2006 r.

· dr hab. Marian Kisiel, prof. UŚ
· dr hab. Barbara Czwórnóg-Jadczak, prof. UMCS
· dr hab. Irena Jokiel, prof. UO
· dr hab. Ewa Ihnatowicz, prof UW

· dr hab. Jerzy Madejski, prof. US

 

Kategoria: językoznawstwo
Termin spotkania: 19 maja 2006 r.


· prof. dr hab. Halina Karaś (UW)
· prof. dr hab. Halina Pelc (UMCS)
· prof. dr hab. Mirosława Białoskórska (US)
· dr hab. Piotr Żmigrodzki, prof. UŚ
· dr hab. Jerzy Biniewicz (UO)

 

VI EDYCJA

 

Kategoria: literaturoznawstwo
Termin spotkania: 17 maja 2007 r.

· prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa (UKSW)
· prof. dr hab. Wiesław Pusz (UŁ)
· dr hab. Elżbieta Dąbrowska, prof. UO
· dr hab. Ewa Ihnatowicz, prof. UW
· dr hab. Jerzy Madejski, prof. US

 

Kategoria: językoznawstwo
Termin spotkania: 25 maja 2007 r.

· prof. dr hab. Mirosława Białoskórska (US)
· prof. dr hab. Ewa Dzięgiel (UKSW)
· prof. dr hab. Danuta Bieńkowska (UŁ)
· dr hab. Jerzy Biniewicz (UO)
· dr hab. Bożena Matuszczyk, prof. KUL


VII EDYCJA

Kategoria: literaturoznawstwo
Termin spotkania: 27 maja 2008 r.

· prof. UŁ dr hab. Jacek Brzozowski (UŁ)
· prof. UWM dr hab. Zbigniew Chojnowski (UWM)
· prof. UKSW dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska (UKSW)
· prof. US dr hab. Marek Skwara (US)
· dr hab. Kwiryna Ziemba (UG)


Kategoria: językoznawstwo
Termin spotkania: 19 maja 2008 r.

· prof. dr hab. Mirosława Białoskórska (US)
· prof. dr hab. Danuta Bieńkowska (UŁ)
· prof. UG dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska (UG)
· prof. UWM dr hab. Wanda Szulowska (UWM)
· prof. UKSW dr hab. Anna Zielińska (UKSW)

 

VIII EDYCJA

 

Kategoria: literaturoznawstwo

Termin spotkania: 15 września 2009 r.

· prof. UWM dr hab. Zbigniew Chojnowski (UWM)

· prof. UKSW dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska (UKSW)

· prof. UR dr hab. Marek Nalepa (UR)

· prof. UMK dr hab. Krzysztof Obremski (UMK)

· prof. UG dr hab. Kwiryna Ziemba (UG)

 

Kategoria: językoznawstwo

Termin spotkania: 16 września 2009 r.

· prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (UR)

· prof. UMK dr hab. Adam Dobaczewski (UMK)

· prof. UKSW dr hab. Ewa Dzięgiel (UKSW)

· prof. UG dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska (UG)  

· prof. UWM dr hab. Mariusz Rutkowski (UWM)

 

 

IX EDYCJA

 Termin spotkania: 16 września 2010 r.

 

Kategoria: literaturoznawstwo

 

* prof. UWM dr hab. Zbigniew Chojnowski(UWM)

* prof. UR dr hab. Marek Nalepa (UR)

* prof. dr hab. Krzysztof Obremski (UMK)

* prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (KUL)

* prof. UŁ dr hab. Dorota Samborska-Kukuć (UŁ)

 

Kategoria: językoznawstwo

 

* prof. dr hab. Danuta Bieńkowska (UŁ)

* prof. dr hab. Władysława Bryłowa (KUL)

* prof. UMK dr hab. Adam Dobaczewski (UMK)

* prof. UR. dr hab. Jadwiga Lizak (UR)

* prof. UWM dr hab. Mariusz Rutkowski (UWM)

 

 

X EDYCJA

 

Kategoria: literaturoznawstwo

Termin spotkania: 21 września 2011 r.

 

* prof. dr hab. Przemysław Czapliński (UAM)

* prof. dr hab. Bogusław Dopart (UJ)

* prof. UwB dr hab. Anna Kieżuń (UwB)

* prof. KUL dr hab. Wacław Pyczek (KUL)

* prof. UŁ dr hab. Dorota Samborska-Kukuć (UŁ)

 

Kategoria: językoznawstwo

 Termin spotkania: 22 września 2011 r.

 

* prof. dr hab. Danuta Bieńkowska (UŁ)

* prof. dr hab. Władysław Makarski (KUL)

* prof. dr hab. Mirosław Skarżyński (UJ)

* prof. UwB dr hab. Irena Szczepankowska (UwB)

* prof. dr hab. Bogdan Walczak (UAM)

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2014, godz. 23:25 - Agnieszka Jarosz