Kategoria: LITERATUROZNAWSTWO

 

Termin obrad: 18 września 2015 r.

 

dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. AJD
Instytut Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

 

dr hab. Dorota Heck, prof. UWr

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

dr hab. Edward Jakiel, prof. UG

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

 

dr hab. Jerzy Madejski, prof. US

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

 

dr hab. Janusz Pasterski, prof. UR

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

 

Kategoria: JĘZYKOZNAWSTWO

 

Termin obrad: 23 września 2015 r.

 

dr hab. Małgorzata Dawidziak-Kładoczna

Instytut Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

 

dr hab. Grażyna Filip, prof. UR

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

dr hab. Izabela Kępka, prof. UG

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

 

dr hab. Ewa Pajewska, prof. US

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

 

dr hab. Waldemar Żarski, prof. UWr

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2016, godz. 23:20 - Agnieszka Jarosz