KONKURS JUBILEUSZOWY DLA STUDENTÓW

25 lat RP w systemie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

 

W imieniu Komisji konkursowej w składzie Pan Minister Jan Sobczak, ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL; dr adw. Michał Skwarzyński oraz dr adw. Robert Tabaszewski, z największą przyjemnością informujemy, że w Jubileuszowym Konkursie wiedzy pt. „25 lat Rzeczypospolitej Polskiej w systemie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności” zwyciężyli:

1 miejsce: Pan Hubert Górka

2 miejsce: Pani Dominika Kuźma

3 miejsce: Pani Julita Kowalska

 

Tytuł finalistów konkursu ponadto otrzymali:

Pani Katarzyna Borucka

Pani Jolanta Bożek

Pani Anna Kobierska

Pani Klaudia Mańka

Pani Wioletta Olejniczek.

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Wszyscy laureaci otrzymują gwarantowane nagrody rzeczowe ufundowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz niematerialne w postaci oceny bardzo dobrej z przedmiotu „Prawa człowieka i ich ochrona” oraz „Postępowania przed organami ochrony praw człowieka”.

Wszystkim uczestnikom konkursu chcielibyśmy podziękować za czynny udział i nabycie niezwykle cennych umiejętności praktycznych z zakresu interpretacji i stosowania przepisów Konwencji w polskim porządku prawnym!

Fotorelacja z Finału Konkursu

Fotorelacja z I etapu

     

 

Katedra Praw Człowieka zaprasza studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do udziału w Jubileuszowym Konkursie Wiedzy pt. „25 lat Rzeczypospolitej Polskiej w systemie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”. Partnerem Konkursu jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

Celem konkursu jest rozpowszechnienie wśród studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wiedzy na temat Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, jej stosowania i znaczenia w polskim porządku prawnym.

Konkurs ma charakter jubileuszowy. Jest organizowany w 25-tą rocznicę przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji o ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (19 stycznia 1993 r.) oraz uznania jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (1 maja 1993 r.). 

Konkurs obejmuje wiedzę z zakresu postępowań i reprezentacji Rzeczypospolitej Polskiej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu regulowaną przepisami: 1) Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wraz z Protokołami Dodatkowymi; 2) Regulaminu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; a także 3) Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Konkurs składa się z dwóch części:

a) część pierwsza (22 listopada, czwartek godz. 16.00, sala CI 103) - polegająca na rozwiązaniu testu przygotowanego przez Komisję Konkursową, podczas której sprawdzana jest wiedza teoretyczna z zakresu obowiązywania przepisów Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Część pierwsza Konkursu przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 30 pytań jednokrotnego wyboru.

b) część druga - polegająca na ustnej odpowiedzi na trzy pytania Komisji Konkursowej, podczas której sprawdzane będą umiejętności praktycznego stosowania przepisów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na podstawie uprzednio wylosowanych przez uczestnika kazusów.

Laureaci drugiej części konkursu otrzymają ocenę bardzo dobrą z egzaminu z przedmiotu „Prawa człowieka” oraz „Postępowania przed organami ochrony praw człowieka”.

Zwycięzca oraz laureat II i III miejsca uzyskają możliwość wzięcia udziału w wizycie studyjnej w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu połączonej z udziałem w rozprawach.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przez studenta karty zgłoszeniowej i przesłanie jej bądź przekazanie na adres: Katedra Praw Człowieka, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, z dopiskiem “Konkurs”. Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 10 listopada 2018 r.

Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się z jego Regulaminem oraz warunkami uczestnictwa.

Honorowy Patronat nad Konkursem sprawuje J.M. Ks. Rektor ds. studentów i współpracy międzynarodowej

 

Ważne terminy:

10 listopada - termin zgłoszeń

22 listopada, godz. 15.30, sala CI 300 - I etap konkursu,  test 30 pytań

10 grudnia,  godz. 13.00 - II etap konkursu, rozwiązanie kazusów

 

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

 

 

 

Autor: Robert Tabaszewski
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2018, godz. 00:43 - Robert Tabaszewski