Tezy magisterskie:
1. Definicja praw człowieka
2. Historia praw człowieka
3. Prawa a wolność człowieka
4. Godność jako źródło praw człowieka
5. Podmioty szczególnie chronione w systemie praw człowieka
6. System praw człowieka
7. Ogólne zasady praw człowieka
8. Generacje praw człowieka
9. Wertykalne i horyzontalne oddziaływanie praw człowieka
10. System ochrony praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych
11. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka - charakter prawny, systematyka i obowiązywanie
12. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw
Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
13. Regionalne systemy ochrony praw człowieka
14. System ochrony praw człowieka w Radzie Europy
15. System ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej
16. System ochrony, organy i środki ochrony w systemie KBWE/OBWE
17. Krajowy system ochrony praw człowieka
18. Organy i środki ochrony praw człowieka w systemie Rady Europy
19. Organy i środki ochrony praw człowieka w systemie UE
20. Organy i środki ochrony praw człowieka w systemie OBWE
21. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka
22. Ochrona praw mniejszości narodowych
23. Ochrona praw migrantów i uchodźców
24. Osobiste prawa człowieka
25. Obywatelskie prawa człowieka
26. Społeczne, gospodarcze i kulturalne prawa człowieka
27. Solidarnościowe prawa człowieka
28. Zakaz dyskryminacji
29. Prawa człowieka w stanach nadzwyczajnych
30. Prawa człowieka a międzynarodowe prawo humanitarne

Autor: Krzysztof Orzeszyna
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2017, godz. 16:57 - Krzysztof Orzeszyna