Tezy magisterskie:
1. Definiowanie praw człowieka
2. Ochrona praw człowieka w ujęciu historycznym
3. Prawa a wolność człowieka
4. Godność jako źródło praw człowieka
5. Podmioty szczególnie chronione w prawach człowieka
6. System praw człowieka
7. Ogólne zasady praw człowieka
8. Generacje praw człowieka
9. Wertykalizm praw człowieka
10. System ochrony praw człowieka ONZ
11. Charakter prawny Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
12. Pakty Praw Człowieka ONZ - podobieństwa i różnice
13. Regionalne systemy ochrony praw człowieka
14. System ochrony praw człowieka w Radzie Europy
15. System ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej
16. System ochrony KBWE/OBWE
17. Krajowy system ochrony praw człowieka
18. Organy i środki ochrony praw człowieka w systemie RE
19. Organy i środki ochrony praw człowieka w systemie UE
20. Organy i środki ochrony praw człowieka w systemie OBWE
21. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka
22. Ochrona praw mniejszości narodowych
23. Ochrona praw migrantów i uchodźców
24. Osobiste prawa człowieka
25. Obywatelskie prawa człowieka
26. Społeczne, gospodarcze i kulturalne prawa człowieka
27. Solidarnościowe prawa człowieka
28. Zakaz dyskryminacji
29. Prawa człowieka w stanach nadzwyczajnych
30. Prawa człowieka a międzynarodowe prawo humanitarne

Autor: Krzysztof Orzeszyna
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2019, godz. 16:34 - Robert Tabaszewski