W dn. 31 maja 2013 r. pracownicy Katedry: prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet oraz mgr Michał Hałasa wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej "Legalization of Shadow Economy and Combating Corruption in the System of Economic State Security" we Lwowie, organizowanej przez Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych oraz Lwowską Izbę Przemysłowo-Handlową. Prof. Herbet wygłosił wystąpienie pt. "Economic state security and the powers of the Minister of Treasury in companies of startegic importance - Polish experiences", a mgr Hałasa - komunikat nt. "Protection of the Economic Interests of the State and Principles of Corporate Supervision over Companies with State Treasury Shareholding in Poland".

Autor: Andrzej Herbet
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2013, godz. 21:42 - Andrzej Herbet