Obrona rozprawy doktorskiej - Piotr Kędzierski

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością informujemy, że w dniu 27 listopada 2017 r. na Wydziale Prawa Prawa, Kanonicznego i Administracji KUL Pan mgr Piotr Kędzierski obronił rozprawę doktorską przygotowaną pod kierownictwem dr hab. Andrzeja Herbeta, prof. KUL, pod tytułem "Powstanie i rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy użyciu wzorca umowy".

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


I Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Cywilistów

 

Sympozjum Naukowe Doktorantów Cywilistów

 

 

16 czerwca 2018 r. w godz. 10.00-15.00 na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyło się Sympozjum Naukowe Doktorantów Cywilistów organizowane przez Katedrę Prawa Handlowego.

 

Serdecznie dziękujemy prelegentom za przedstawienie problemów badawczych, jak również uczestnikom za liczne głosy w dyskusji. 


Akademicki Projekt Kodeksu cywilnego na KUL!

Szanowni Państwo,

 

w dniach 10-11 maja 2018 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II miała miejsce Konferencja w ramach Akademickiego Projektu Kodeksu cywilnego.

 

Obrady obejmowały grupę umów o świadczenie usług, a w szczególności usługi informatyczne, doradcze, medyczne, konstrukcyjne i projektowe, a także zagadnienie implementacji dyrektywy o dostarczaniu treści cyfrowych do nowego kodeksu. 

 

W tym doniosłym wydarzeniu udział wzięli m.in.: prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, prof. dr hab. Fryderyk Zoll, prof. dr hab. Bogusława Gnela, prof. dr hab. Wojciech Kocot, dr hab. prof. KUL Andrzej Herbet, dr hab. prof. UEK Jan Lic, dr hab. prof. KUL Piotr Zakrzewski oraz dr hab. prof. KUL Jcek Widło.

 

Serdecznie dziękujemy za udział w tym wydarzeniu!

 

apkc2_1

 


Wyrok TK w sprawie art. 778(1) k.p.c.

W najnowszym poście na LawBlog.pl prof. A. Herbet omawia wyrok TK z 3 października 2017 roku dotyczący przepisu art. 778(1) k.p.c.

 

Zachęcamy do lektury!


X Międzydyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

W dniach 20-21 października 2017 roku na Uniwersytecie Szczecińskim
odbyła się X Międzydyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uniwersytetu
Szczecińskiego. Tematem przewodnim Panelu Prawnego była
odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa.

 

Katedrę Prawa Handlowego KUL reprezentował mgr Wojciech Bartnik, który
przedstawił aktualną problematykę "Odpowiedzialności Skarbu
Państwa za szkodę wynikłą z zablokowania rachunku lub wstrzymania
transakcji z naruszeniem prawa w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 16
listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu".


Konferencja w ramach Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego

Szanowni Państwo,

 

 

W piątek 13 października 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja zorganizowana w ramach Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego

 

Tematem spotkania były „Umowy o współdziałanie” włącznie z tzw. spółką cichą, umowami partycypacyjnymi i innymi postaciami spółek wewnętrznych, jak również umowy kooperacyjne, spółka prowadząca przedsiębiorstwo oraz zwykła spółka zewnętrzna. 
 

Wydarzenie to spotkało się z bardzo dużym zainteresowanie ze strony środowiska nauki prawa cywilnego i handlowego. W konferencji uczestniczyli m.in. prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek, prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, prof. dr hab. Fryderyk Zoll, prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk, dr hab. prof. KUL Andrzej Herbet, dr hab. prof. UEK Jan Lic, dr hab. prof. KUL Piotr Zakrzewski

 
Kolejna Konferencja w ramach Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego odbędzie się na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie w terminie 10 - 11 maja 2017 r.
Szczegółowe informacje w tym zakresie pojawią się w najbliższym czasie. 
 
 apkc2
 

Konferencja w ramach Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego

 

W dniach 25-26 maja 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielońskiego miała miejsce Konferencja poświęcona Akademickiemu Projektowi Kodeksu Cywilnego.

W tym doniosłym wydarzeniu Katedrę Prawa Handlowego KUL reprezentował dr hab. Andrzej Herbet prof. KUL.

 


VII Forum Prawa Spółek

 

W dniu 19 maja 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się  VII Forum Prawa Spółek. Tematem przewodnim spotkania było: "Ochrona praw wierzycieli w spółkach handlowych"

 

W ramach dyskusji mgr Michał Hałasa wypowiedział się na temat Problemów proceduralnych związanych z dochodzeniem roszczeń od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej, mgr Wojciech Bartnik odniósł się do Wpływu umowy o zarządzanie spółką zależną na uprawnienia wierzyciela spółki zależnej, a mgr Adrian Dziekan przedstawił problematykę Uprawnienia prokurenta do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy w kontekście ostatnich zmian legislacyjnych.


Sukces drużyny KUL w Ogólnopolskim Moot Court z Arbitrażu Handlowego

W dniach 20-21 kwietnia 2017 roku w Warszawie odbył się finałowy etap III Ogólnopolskiego Moot Court z Arbitrażu Handlowego zorganizowanego przez ELSA Warszawa przy udziale Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Drużyna KUL w składzie: Aleksandra Kowalczyk, Ewelina Oleszek, Joanna Trojanowska  i Patryk Kozuj pod opieką Piotra Kędzierskiego walczyła w półfinałach konkursu, które rozegrały się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie.
 
Nasi studenci ulegli wyłącznie dwóm drużynom z UJ i drużynie z UW, zajmując ostatecznie 4 lokatę w konkursie. Ogółem do rozgrywek zgłosiło się 40 drużyn z całego kraju, z czego 8 awansowało do drugiego etapu, a 4 walczyły w półfinałach o miejsce na podium.

Serdecznie gratulujemy!

 


Seminarium z prof. Angelo Ferraro z Mediterranea University of Reggio Calabria

 

4 kwietnia 2017 r. odbyło się seminarium naukowe z prof. Angelo Ferraro z Mediterranea University of Reggio Calabria, pt. "European Consumer Law and Human Rights".

Seminarium zostało zorganizowane przez Prodziekana WPPKiA KUL dr hab. Andrzeja Hebreta prof. KUL oraz Katedrę Prawa Handlowego KUL.

 

  

Serdecznie dziękujemy za udział w tym wydarzeniu.