Konkurs Wiedzy z Prawa Handlowego

 

 

Z przyjemnością informujemy, że 20 stycznia 2020 r. odbył się finał Konkursu Wiedzy z Prawa Handlowego. Laureatami Konkursu zostali: Patryk Lubiński (1 miejsce), Sylwia Świderska (2 miejsce) i Patryk Kargul (3 miejsce).

 

Laureatom i wszystkim uczestnikom Konkursu serdecznie gratulujemy

 

zdjecie_1


Konkurs Wiedzy z Prawa Handlowego

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji do udziału w Konkursie Wiedzy z Prawa Handlowego organizowanego przez Katedrę Prawa Handlowego KUL. 

 

Aby wziąć udział w tym wydarzeniu należy przesłać zgłoszenie na adres: prhandl@kul.lublin.pl najpóźniej do 3 stycznia 2020 r. (godz. 23.59).

 

Eliminacje zostały zaplanowane na 13 stycznia 2020 r. godz. 8:00 sala CTW-408, zaś finał odbędzie się 20 stycznia 2020 r. 

 

Przewidziane zostały atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz zwolnienia z egzaminu z przedmiotu Prawo handlowe. Szczegóły w Regulaminie_Konkursu. Lista_orzeczen_SN.

 

Zapraszamy! 


VI Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia Rzeczników Konsumentów

W dniach 28 lutego - 1 marca 2019 r. odbyła się VI Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia Rzeczników Konsumentów organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów oraz Fundację Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
„Facultas Iuridica”. 

 

Temat tego doniosłego wydarzenia brzmiał "Dochodzenie Roszczeń Konsumenckich w Praktyce. Nowy Ład dla Konsumentów."

 

Katedrę Prawa Handlowego KUL reprezentował dr hab. Marcin Trzebiatowski prof. KUL z wystąpieniem pt. "Realizacja prawa konsumenta z tytułu rękojmi do odstąpienia od umowy sprzedaży (na przykładzie sprzedaży pojazdu mechanicznego)".

 

Serdecznie dziękujemy za udział w tym wydarzeniu!

 

 

 


XII Zjazd Katedr Prawa Handlowego

W dniach 19-20 września 2019 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbył się XII Zjazd Katedr Prawa Handlowego. Tematem przewodnim było Prawo handlowe między teorią, praktyką, a orzecznictwem. 

 

Wśród znamienitych przedstawicieli środowiska naukowego udział wzięli  dr hab. Andrzej Herbet prof. KUL oraz dr Dariusz Bucior przedstawiając wspólne wystąpienie pt. "Umocowanie do reprezentowania a prawo do reprezentowania handlowej spółki osobowej", a także dr hab. Marcin Trzebiatowski prof. KUL z referatem pt. "Zakaz konkurencji wspólników w spółkach kapitałowych – uwagi na tle orzecznictwa" afiliowani przy Katedrze Prawa Handlowego KUL.

 

Serdecznie dziękujemy za udział w tym wydarzeniu!

 

 


Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych 2019

10 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych 2019". 

 

W wydarzeniu tym Katedrę Prawa Handlowego KUL reprezentował dr Piotr Kędzierski.

 

Serdecznie dziękujemy za udział w tym wydarzeniu!

 

zmiany_w_ksh_2019_p._kedzierski_ 


Obrona rozprawy doktorskiej - Piotr Kędzierski

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością informujemy, że w dniu 27 listopada 2017 r. na Wydziale Prawa Prawa, Kanonicznego i Administracji KUL Pan mgr Piotr Kędzierski obronił rozprawę doktorską przygotowaną pod kierownictwem dr hab. Andrzeja Herbeta, prof. KUL, pod tytułem "Powstanie i rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy użyciu wzorca umowy".

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


I Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Cywilistów

 

Sympozjum Naukowe Doktorantów Cywilistów

 

 

16 czerwca 2018 r. w godz. 10.00-15.00 na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyło się Sympozjum Naukowe Doktorantów Cywilistów organizowane przez Katedrę Prawa Handlowego.

 

Serdecznie dziękujemy prelegentom za przedstawienie problemów badawczych, jak również uczestnikom za liczne głosy w dyskusji. 


Akademicki Projekt Kodeksu cywilnego na KUL!

Szanowni Państwo,

 

w dniach 10-11 maja 2018 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II miała miejsce Konferencja w ramach Akademickiego Projektu Kodeksu cywilnego.

 

Obrady obejmowały grupę umów o świadczenie usług, a w szczególności usługi informatyczne, doradcze, medyczne, konstrukcyjne i projektowe, a także zagadnienie implementacji dyrektywy o dostarczaniu treści cyfrowych do nowego kodeksu. 

 

W tym doniosłym wydarzeniu udział wzięli m.in.: prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, prof. dr hab. Fryderyk Zoll, prof. dr hab. Bogusława Gnela, prof. dr hab. Wojciech Kocot, dr hab. prof. KUL Andrzej Herbet, dr hab. prof. UEK Jan Lic, dr hab. prof. KUL Piotr Zakrzewski oraz dr hab. prof. KUL Jcek Widło.

 

Serdecznie dziękujemy za udział w tym wydarzeniu!

 

apkc2_1

 


Wyrok TK w sprawie art. 778(1) k.p.c.

W najnowszym poście na LawBlog.pl prof. A. Herbet omawia wyrok TK z 3 października 2017 roku dotyczący przepisu art. 778(1) k.p.c.

 

Zachęcamy do lektury!


X Międzydyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

W dniach 20-21 października 2017 roku na Uniwersytecie Szczecińskim
odbyła się X Międzydyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uniwersytetu
Szczecińskiego. Tematem przewodnim Panelu Prawnego była
odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa.

 

Katedrę Prawa Handlowego KUL reprezentował mgr Wojciech Bartnik, który
przedstawił aktualną problematykę "Odpowiedzialności Skarbu
Państwa za szkodę wynikłą z zablokowania rachunku lub wstrzymania
transakcji z naruszeniem prawa w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 16
listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu".