Filozoficzne Konfrontacje

 

Wydział Filozofii KUL zaprasza na ogólnopolską konferencję pt. Filozoficzne Konfrontacje organizowaną przez doktorantów studiujących na Wydziale. Prelegenci reprezentujący różne ośrodki naukowe, przedstawią swoje aktualne dokonania pozostające w obrębie badań filozoficznych. Tematyka wystąpień obraca się wokół teorii poznania, metafilozofii i metodologii, a także etyki i historii idei.

Czytaj dalej...

VI Jesienna Konferencja Logiki

Katedra Logiki KUL organizuje w dniu 20 listopada 2014 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie VI Jesienną Konferencję Logiki Logika a nauki o poznaniu (kognitywne). Celem konferencji jest spojrzenie na dwie grupy problemów: pierwszy to problem użyteczności logiki (systemów logiki, metod stosowanych w logice, rezultatów badawczych) dla analizy procesów poznawczych człowieka i reprezentacji wiedzy, drugi zaś dotyczy roli, jaką odgrywają kognitywistyczne koncepcje wiedzy (przekonań), jej źródeł, uzasadnienia, językowej wyrażalności w tworzeniu konstrukcji logicznych (logik wiedzy i przekonań oraz ich zmiany, etc).


Streszczenia referatów (czas referatu z dyskusją max. 30 min.) należy nadsyłać na adres lechmar@kul.lublin.pl w terminie do dnia 2 listopada 2014 r. Termin ogłoszenia informacji o akceptacji referatu: 5 listopada 2014 r.


Udział w konferencji jest bezpłatny. Referaty z konferencji mogą być opublikowane (po przejściu procedury recenzyjnej) w Rocznikach Filozoficznych. Wszelkie zapytania na temat konferencji można kierować na adres: dr hab. Marek Lechniak, Katedra Logiki KUL, marek.lechniak@kul.pl.


Spór o początek i koniec ludzkiego życia

11 grudnia 2014 (czwartek) Katedra Metafizyki KUL wraz z Polskim Towarzystwem Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino) organizują XVII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne na temat: Spór o początek i koniec ludzkiego życia, z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki”. Sympozjum odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

Celem debaty jest, po pierwsze, ukazanie specyfiki życia ludzkiego. Po drugie, dyskusja istotnych problemów dotyczących początku i kresu ludzkiego życia w perspektywie bio-technologicznej, filozoficznej, teologicznej oraz etycznej. Zgodnie z tradycją sympozjum, na zakończenie przewidziana jest refleksja podsumowująca całość rozważań oraz ukazująca propozycję pozytywnego rozstrzygnięcia omawianych problemów. W dyskusji podczas sympozjum wezmą udział wybitni filozofowie z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

Organizatorzy:

Katedra Metafizyki KUL

Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu

Al. Racławickie 14; 20–950 Lublin

81 445 4387; e-mail: tomasak@kul.pl; www.ptta.pl

Czytaj dalej...

Rewolucje we współczesnej nauce

 

Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL zaprasza na XVI Ogólnopolskie Międzyuczelniane Seminarium Naukowe z cyklu Poznawanie Wszechświata pt. Rewolucje we współczesnej nauce. Seminarium odbędzie się w dniach 18-19 października br. w Kazimierzu Dolnym (Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza, Ul. Nadwiślańska 9).

Czytaj dalej...

Kultura i mecenat

Katedra Teorii Kultury i Sztuki KUL zaprasza do udziału w konferencji Kultura i mecenat, która odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2014 r.

 

Dodatkowe informacje


Homo Mysticus: Nicholas of Cusa and Rhineland Mysticism

Międzynarodowa Konferencja
Homo Mysticus: Nicholas of Cusa and Rhineland Mysticism

 

Studium Dominicanum of Poland and The John Paul II Catholic University of Lublin

Department of the History of Ancient and Medieval Philosophy kindly invite you to a conference Homo Mysticus Nicholas of Cusa and Rhineland Mysticism. This will take place on October 2-3, 2014 in The Dominican Convent, Warsaw.


Click here for more information


Filozofia XVII wieku - jej źródła i kontynuacje

Katedra Historii Nowożytnej i Współczesnej KUL oraz Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych KUL zaprasza na konferencję FILOZOFIA XVII wieku - JEJ ŹRÓDŁA I KONTYNUACJE, która odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2014 r.

 

Tematem konferencji są główne problemy filozofii XVII wieku – poczynając od badań metafizycznych, poprzez zagadnienia z zakresu logiki, teorii poznania i języka, a kończąc na kwestiach dotyczących etyki, teorii prawa i państwa. Z kolei celem konferencji – podobnie jak w latach poprzednich – jest prezentacja aktualnie prowadzonych badań nad wczesną filozofią nowożytną w polskich ośrodkach naukowych. Program konferencji obejmuje kilka sesji naukowych, uporządkowanych według głównych zagadnień podejmowanych w wieku XVII (metafizyka, epistemologia, logika, antropologia filozoficzna, filozofia religii, filozofia Boga, etyka, filozofia społeczna, filozofia przyrody). Szczegółowy plan zostanie sformułowany po otrzymaniu abstraktów planowanych wystąpień.

 

Szczegółowe informacje