dr Ewa Zając

 

Międzynarodowe
  • XIXth Congress of International Organization for the Study of the Old Testament, Ljubljana (Słowenia), 15-20 lipca 2007.
  • Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne pt: Qumran - pomiędzy Starym a Nowym Testamentem, organizator - Instytut Nauk Biblijnych KUL, 25-27 października 2007, wygłoszony wykład - Narodziny Noego w tradycji biblijnej (Rdz 5,28-29) oraz literaturze apokryficznej (1QapGn I,22-V, 1Hen 106-107, 4Q534).
  • Biblickie dni - Izraelský monoteizmus v kontexte dejín starovekého Blízkeho Východu, Prešovská Univerzita v Prešove - 15-16 kwiecień 2008 wygłoszony referat „Monoteizm czy monolatria. Droga Izraela ku wierze w jednego Boga".
  • Międzynarodowe sympozjum - Jesienne Dni Biblijne pt: Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. KUL, 23-25 października 2008.

 

Krajowe
  • Koncepcja bóstwa i człowieka w Biblii i literaturze babilońskiej na postawie opowiadań o potopie (Rdz 6-9 a mity mezopotamskie) - wykład (wraz z promocja mojej książki) wygłoszony w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie - 13.05.2008.
  • "Kerygmatyczno-biblijne podstawy nakazu misyjnego" - wykład gościnny na KUL-u wygłoszony 22.10.2008.
  • Hierarchiczność we wspólnocie rodzinnej. Interpretacja podstaw biblijnych - wykład wygłoszony na konferencji naukowej w ramach obchodów 10-lecia INOR KUL, 2-3 XII 2008.

 

 

 

 

Autor: Ewa Zając
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2009, godz. 18:19 - Andrzej Zykubek