profzgorz016_filtered_3_400

 

 

 

Ogólnopolski Konkurs im. Profesora Czesława Zgorzelskiego
na najlepszą polonistyczną pracę magisterską
jest inicjatywą Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich,
stanowiącą wyraz integracji środowiska polonistycznego
i jego troski o poziom kształcenia.


Patronuje mu wybitny uczony, badacz literatury polskiej,
śp. Prof. Czesław Zgorzelski.

 

Celem Konkursu jest wyróżnienie
najzdolniejszych młodych polonistów
i stworzenie bodźca do podejmowania przez nich
dalszych prac naukowo-badawczych.

 

Pierwsza edycja Nagrody
została ogłoszona w 2002 roku.
Dotąd odbyło się dziewiętnaście edycji,
w których o laur zwycięzcy ubiegało się łącznie
  364 najlepszych prac magisterskich z 21 ośrodków.

 

Magisteria biorące udział w Konkursie
– w opinii międzyuczelnianego jury –
prezentują bardzo wysoki poziom merytoryczny.


Nagroda przyznawana jest w dwu kategoriach:
językoznawczej i literaturoznawczej.
Od jubileuszowej, dziesiątej, edycji
jest to nagroda pierwszego i drugiego stopnia.
Od tej edycji zainaugurowana została również
seria wydawnicza „Młoda Polonistyka”,
w ramach której (od 2012 r.) corocznie

publikowane są magisteria uhonorowane
  pierwszą nagrodą w obu kategoriach.

 

Centrum organizacyjne Konkursu mieści się
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II,
tu również odbywa się uroczystość wręczenia nagród.
Ważnym jej momentem są wystąpienia laureatów,
podczas których prezentują oni efekty

swych dotychczasowych badań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2024, godz. 17:28 - Agnieszka Jarosz