Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
oraz Fundacja Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka”

zapraszają Uczniów szkół średnich

do udziału w konkursie pt. "Znaj swoje prawa"

 

Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat przysługujących im praw w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zachęcenie do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w tym zakresie.

 

Zwycięzca konkursu otrzyma indeks na kierunek  prawo oraz nagrody rzeczowe.

 

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym na adres organizatora:

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

z dopiskiem "zgłoszenie do konkursu - znaj swoje prawa",

wypełnioną kartę zgłoszeniową zawierającą dane identyfikujące uczestnika konkursu, stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.

Istnieje również możliwość przesłania karty na adres e - mail:

instytut.prawa@kul.pl

Termin składania/nadsyłania zgłoszeń: 1 kwietnia 2019 r.
(decyduje data wpływu do organizatora).

Konkurs zostanie przeprowadzony dnia 11 kwietnia 2019  r. (czwartek),
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

w sali C-608 Kolegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14.

godz: (informacja zostanie uzupełniona)

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi materiałami:

 

Regulamin Konkursu - edycja 2019 r.

 

Karta zgłoszenia do udziału w konkursie

 

Poniżej prezentacja, która pomoże przygotować się

do testu konkursowego:

 

Prezentacja zawierająca materiały przygotowujące do testu konkursowego

oraz przydatne linki

 

HARMONOGRAM KONKURSU

 

czwartek 11 kwietnia 2019 r., Collegium Jana Pawła II KUL, sala C 608:

godz. 9:20 - 9:50 - rejestracja uczestników
godz. 10:00 - 11:00 - test
godz. 12:00 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
 
 
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w konkursie
 
 1. Celiński Przemysław
 2. Ciok Paulina
 3. Marek Krzysztof
 4. Pietrzak Sebastian
 5. Pitucha Dominik
 6. Robak Julia
 7. Sasuła Bartłomiej
 8. Sposób Szymon
 9. Świrszcz Jakub
 10. Walczyna Julia
 11. Wieliczko Adam

 

 

logo-wolters-kluwer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2019, godz. 11:56 - Adam Jankowski