Konsultacje pracowników Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

 

 

Kierownik: dr hab. Paweł Nowik

konsultacje w pokoju C - 750

Poniedziałki godz. 7.30 - 9.10

Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8f055f729d9d41e399d7347e62ca74be%40thread.tacv2/conversations?groupId=98726b7e-901a-4cea-bdd0-44b6cd1a09cd&tenantId=be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435

 

 

dr hab. Sebastian Kwiecień

konsultacje online za pośrednictwem platformy Teams.

Środy godz. 8.20 - 10.00

 

dr Maciej Jarota

konsultacje online za pośrednictwem platformy Teams.

Środy godz. 18.20 - 20.00

 

mgr Milena Kloczkowska  

konsultacje w pokoju C - 750

Czwartki godz. 13.20 - 15.00

 

mgr Karol Sołtys

konsultacje w pokoju C - 750

Środy godz. 12.30 - 14.10

Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aCNQdiDDtoaJh1v3WHO5cftAtK-K42RRT31-pp4sJHqI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9915f59d-1ddb-45e1-9bac-465be353aaaf&tenantId=be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435

 

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2021, godz. 13:06 - Karol Sołtys