Ś.P. 


Ks. dr hab. Józef Turek
Profesor KUL
Kapelan honorowy Jego Świątobliwości

Urodzony 18 września 1946 r. w Naszacowicach
Zmarł 4 czerwca 2010 r. w Lublinie.

  śp. ks. prof. Józef Turek

Kierownik Katedry Filozofii Kosmologii (od 1998 r.), Prodziekan Wydziału Filozofii KUL (1999-2002, 2008-2009). Wykładowca filozofii w Wyższych Seminariach Duchownych w Olsztynie, Lublinie i Kaliningradzie.

Żarliwy Uczony, wybitny Specjalista w zakresie filozofii przyrody oraz relacji między nauką, filozofią i religią, niestrudzony Nauczyciel akademicki,
gorliwy Kapłan, niezmordowany Spowiednik,
całą duszą oddany Kościołowi, ufnie przyjmujący wolę Bożą. Człowiek wrażliwy, pracowity i skromny.

 

Rektor i Senat
Dziekan i Rada Wydziału Filozofii
Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych
oraz społeczność akademicka
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 8 czerwca 2010 r. w Podegrodziu

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

 

Wspomnienia o ś.p. ks. prof. Józefie Turku - Msza św. w Kościele Akademickim KUL

 

JE Abp. prof. dr hab. Józef Życiński
Wielki Kanclerz KUL - homilia

    [pobierz plik]

    [pobierz plik]

ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk
JM Rektor KUL

    [pobierz plik]

ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek
Dziekan Wydziału Filozofii

    [pobierz plik]
prof. dr hab. Anna Latawiec
Kierownik Sekcji Filozofia Przyrody UKSW
    [pobierz plik]
Przedstawiciel Rodziny Zmarłego     [pobierz plik]
JE Abp. prof. dr hab. Józef Życiński
Wielki Kanclerz KUL
    [pobierz plik]

 


Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2011, godz. 11:56 - Andrzej Zykubek