Wojtyła Karol (Jan Paweł II) – filozof, teolog, poeta, humanista, twórca personalistycznej antropologii i etyki w ramach lubelskiej szkoły filozoficznej, od 16 X 1978 papież, ur. 18 V 1920 w Wadowicach, zm. 2 IV 2005 w Rzymie.

 

W latach 1938–1939 studiował polonistykę na UJ (studia przerwane z powodu II wojny światowej), w latach 1942–1946 odbył studia filozoficzno-teologiczne w ramach tajnego nauczania w Krakowskim Seminarium Duchownym, a w latach 1946–1948 na Uniwersytecie „Angelicum” w Rzymie, zakończone doktoratem w 1948 na podstawie rozprawy Doctrina de fide apud s. Joannem a Cruce pisanej pod kierunkiem R. Garrigou-Lagrange’a (doktorat nostrifikowany na UJ). W 1953 habilitował się na UJ na podstawie rozprawy Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maxa Schelera.

 

Od 1954 do 1978 pracował na Wydziale Filozofii KUL na stanowisku docenta, później zastępcy prof., kierownika Katedry Etyki (ze względów ideowo-politycznych nie wyraził zgody, by Wydział Filozofii KUL podjął starania o nadanie mu tytułu prof. zwyczajnego). W 1976 Senat KUL nadał W. tytuł prof. honorowego. Okres pracy akademickiej był najbardziej owocny dla kształtowania się myśli filozoficznej W.; czerpiąc inspirację ze środowiska naukowego KUL, jednocześnie kształtował je i ubogacał w dziedzinie antropologii i etyki przez uwzględnienie podmiotowego wymiaru bytu ludzkiego. Utrzymywał kontakty z uniwersytetami zagranicznymi (m.in.: Fryburg Szwajcarski, Mainz, Genua, Mediolan, Rzym, Waszyngton). W 1977 otrzymał doktorat h.c. Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji.

 

Równolegle z działalnością naukową uczestniczył w życiu Kościoła: jako bp pomocniczy Krakowa (1958), abp Krakowa (1963), uczestnik Soboru Watykańskiego II (1962–1965), kard. (1967), papież Jan Paweł II (1978). Dokumenty papieskie i twórczość teologiczna W. zawierają duży ładunek głębokiej myśli filozoficznej.

 

Strona 1 z 11 :: Idź do strony: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2015, godz. 04:50 - Andrzej Zykubek