Środa, 11 marca 2015
Drogi i bezdroża współczesnej kultury

 

 

Sesja VI

 

ks. prof. Witold Kawecki (UKSW) – Próba diagnozy współczesnej kultury

 

 

prof. Tadeusz Miczka (UŚ) – Wartości i informacje. Szanse i zagrożenia dla idei humanizmu w technokulturze

 

 

Sesja VII

 

prof. Robert Ptaszek - Pluralizm religijny współczesnej Europy i jego kulturowe konsekwencje

 

 

ks. prof. Leon Dyczewski (KUL) – Człowiek we współczesnej kulturze

 

 

Sesja VIII - Debata Europejskie "Multi-Kulti" – droga czy bezdroże kultury?

  • ks. prof. Witold Kawecki
  • ks. prof. Leon Dyczewski
  • ks. prof. Krzysztof Grzesiak
  • prof. Tadeusz Miczka
  • o. dr Krzysztof Modras
  • prof. Robert Ptaszek
  • prof. Mieczysław Ryba
  • prof. Robert Szwed

Moderator dyskusji

  • prof. Ryszard Zajączkowski

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2015, godz. 08:46 - Andrzej Zykubek