Czwartek, 12 marca 2015

Wiele twarzy antropologii
Konferencja studentów i doktorantów

 

 

Sesja IX Poznanie

 

Monika Chylińska (KUL) Poznawcze źródła kreatywności

 

 

Błażej Gębura (KUL) Czy wszystkie argumenty to argumenty ad hominem?

 

 

Justyna Kurlak (KUL) Koncepcja racjonalności Roberta Hanny

 

 

Piotr Biłgorajski (KUL) Czy pojmowalność prowadzi do możliwości? Kilka uwag z zakresu epistemologii modalnej

 

 
Mitchell Welle (KUL) Novelty or rediscovery? On the concept of "transdisciplinary"
 

 

Sesja X Społeczeństwo

 

Klara Czuba (KUL) Czy mamy wspólną naturę? – poglądy na temat dobra i zła w różnych epokach i kulturach

 

 

Jolanta Prochowicz (KUL) Semper idem, sed aliter? Susan Okin o problemach współczesnych teorii sprawiedliwości

 

 

Michał Kazimierczuk (UKSW) Władza dyskursów i śmierć podmiotu w analizach Michela Foucault. Na marginesach meta-antropologii

 

 
Michael Musielewicz (KUL) Unifying society: a medieval debate concerning political legitimacy
 

 

Sesja XI Natura

 

Mikołaj Turyk (KUL) Dlaczego człowiek żyje wiecznie? Antropologiczny aspekt nieśmiertelności bytu ludzkiego według Mieczysława Alberta Krąpca

 

 

Anna Dutkowska (KUL) Unikalność natury ludzkiej z perspektywy ewolucyjnej

 

 
Marcin Kożuch (KUL) (Nie)naturalne ulepszanie człowieka. Wpływ nowych technologii na naturę człowieka
 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2015, godz. 08:47 - Andrzej Zykubek