2019_kul_61tydzienfilozoficzny_zapowiedz

 

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na sesję studencko-doktorancką w ramach LXI Tygodnia Filozoficznego na KUL.

Tematem LXI Tygodnia Filozoficznego na KUL, który odbędzie się w dniach 8-11 kwietnia 2019 r., będzie Rzeczywistość – myśl – działanie. Organizatorzy przewidują możliwość czynnego wystąpienia dla studentów i doktorantów KUL w ramach VI panelu o charakterze sesji studencko-doktoranckiej, która odbędzie się 11 kwietnia w godzinach od 10:00 – 14:00. Dokładne miejsce wystąpienia zostanie podane później.

Zgodnie z powyższym zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń wraz z abstraktami wystąpień (ok. 250-500 słów) na adres mailowy tydzienfilozoficznykul@gmail.com do 28 lutego 2019 r. Przewidywany czas wystąpienia wynosi ok. 20 minut. Ostateczne ramy czasowe wystąpienia zostaną ustalone na podstawie liczby zgłoszeń przyjętych przez niejawną komisję naukową złożoną z pracowników Wydziału Filozofii KUL w procesie recenzji anonimowej. Organizatorzy przewidują możliwość wystąpień zarówno w języku polskim, jak i angielskim. O przyjęciu, bądź odrzuceniu zgłoszenia poinformujemy Państwa do dnia 14 marca 2019 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na Tygodniu Filozoficznym, organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do podejmowania decyzji o wyborze i ilości prelegentów.


Wystąpienie w panelu jest nieodpłatne.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2019, godz. 11:32 - Andrzej Zykubek