XIX Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne
z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki”

 

Metafizyka Arystotelesa u podstaw kultury filozoficznej

w 2400. rocznicę urodzin Arystotelesa

 

1 grudnia 2016 (czwartek)

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Aula 114 Centrum Transferu Wiedzy (CTW)

 

10.00 Otwarcie sympozjum – Rektor KUL

 

Sesja Międzynarodowa

Część 1. Metafizyka jako filozofia pierwsza

prowadzenie: dr Artur Mamcarz-Plisiecki

 

 • 10.10–10.40 Metafizyka Arystotelesa – uniwersalny paradygmat filozofii
  – ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB (KUL)
 • 10.40–11.10 Odkrycie przyczyny celowej – punktem zwrotnym w wyjaśnianiu rzeczywistości – prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz (KUL)
  • 11.10–11.20 Dyskusja
 • 11.20–11.50 Realizm Arystotelesa u podstaw poznania teoretycznego
  – prof. dr hab. Henryk Kiereś (KUL)
 • 11.50–12.30 Klugheit. Grundbegriff des Praktischen bei Aristoteles (Roztropność. Podstawa praktycznej mądrości w ujęciu Arystotelesa)
  – prof. dr hab. Berthold Wald (Theologische Fakultät, Paderborn, Niemcy)
  • 12.30–12.40 Dyskusja
 • 12.40–13.10 Teoria aktu i możności – narzędziem wyjaśnienia powstawania bytów żywych i ich działania – prof. dr hab. Piotr Stanisław Mazur (Akademia Ignatianum, Kraków)
 • 13.10–13.50 Substance and dynamics: two elements of Aristotelian-Thomistic philosophy of nature in the foundation of mathematics in physics [Substancja i dynamizm: dwa elementy Arystotelesowsko-Tomaszowej filozofii przyrody w matematycznym ufundowaniu fizyki]
  – ks. dr Rudolf Larenz (Helsinki, Finlandia)
  • 13.50–14.00 Dyskusja
  • 14.00–14.45 Przerwa

 

Sesja Ogólnopolska

Część 2. Metafizyka Arystotelesa w interpretacjach

prowadzenie: ks. dr Paweł Tarasiewicz

 

 • 14.45–15.10 Arystoteles w pierwszych komentarzach (Aleksandra z Afrodyzji i Temistiusza) – dr hab. Monika Komsta (KUL)
 • 15.10–15.35 Arystoteles w interpretacji św. Tomasza z Akwinu
  – prof. dr hab. Artur Andrzejuk (UKSW)
 • 15.35–16.00 Wokół nowszych studiów nad „Metafizyką” Arystotelesa
  – prof. dr hab. Marian Wesoły (UAM)
  • 16.00–16.10 Dyskusja
 • 16.10–16.35 O współczesnych zainteresowaniach filozofią Arystotelesa
  – dr Paweł Bleja (UAM)
 • 16.35–17.00 Współczesny renesans Arystotelesa etyki cnót
  – ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)
  • 17.00–17.10 Dyskusja

 

Część 3. Metafizyka człowieka i ludzkiego działania

prowadzenie: dr hab. Imelda Chłodna-Błach

 

 • 17.10–17.35 Ludzka natura podstawą rozumnego działania
  -
  dr hab. Arkadiusz Gudaniec (KUL)
 • 17.35–18.00 Aretologia Arystotelesa – podstawą budowania etyki i polityki – dr hab. Zbigniew Pańpuch (KUL)
 • 18.00–18.30 Arystoteles – twórca podstaw intelektualnej kultury świata – prof. dr hab. Piotr Jaroszyński (KUL)
  • 18.30–18.45 Dyskusja
 • 18.45 Zamknięcie obrad – ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB (KUL)

 

W ramach sympozjum sesja plakatowa pt. Główne problemy metafizyki Arystotelesa oraz okolicznościowa wystawa

 

Organizatorzy

 • Katedra Metafizyki KUL, Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka,
  Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2016, godz. 00:54 - Andrzej Zykubek