Dnia 1 grudnia 2016 (czwartek) Katedra Metafizyki KUL, Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka wraz z Polskim Towarzystwem Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino) organizują XIX Międzynarodowe Sympozjum na temat Metafizyka Arystotelesa u podstaw kultury filozoficznej. W 2400. rocznicę urodzin Arystotelesa, z cyklu Zadania współczesnej metafizyki.

 

Celem debaty naukowej jest ukazanie uniwersalności metafizyki Arystotelesa w wyjaśnianiu świata, człowieka i ludzkiego działania. Okazją do podjęcia refleksji na ten temat jest ogłoszenie przez UNESCO roku 2016 międzynarodowym rokiem Arystotelesa w 2400 rocznicę jego urodzin. Podczas debaty zostanie ukazana specyfika metafizyki Arystotelesa, jej oryginalność, a także współczesne zainteresowania myślą Stagiryty oraz jej interpretacje. W dyskusji podczas sympozjum wezmą udział wybitni filozofowie z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2016, godz. 00:01 - Andrzej Zykubek