• Hasła encyklopedyczne
 1. Epiktet, w: „Wielka Encyklopedia PWN", red. J. Wojnowski, t. VIII, Warszawa 2002, s. 291-292.
 2. Eudemos z Rodos, w: „Powszechna Encyklopedia Filozofii", t.3, Lublin,
 3. Diels Hermann, (współautorka), w: „Powszechna Encyklopedia Filozofii", t.2, Lublin 2001, s. 577-578.
 • Wstęp do tłumaczenia O przeznaczeniu Aleksandra z Afrodyzji, w: „Roczniki Filozoficzne" LI (2003), s. 439-444.
 • Tłumaczenie: Aleksander z Afrodyzji, O przeznaczeniu, w: „Roczniki Filozoficzne" LI (2003), s. 444-490.

 

 • W druku:
  • Arystotelesowska nauka o przyjemności w pismach Aleksandra z Afrodyzji, oddane do: „Studiów Antycznych i Mediewistycznych".
 • Przygotowywany do druku jest również doktorat:
  • Aleksandra z Afrodyzji polemika ze stoikami.

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2008, godz. 12:32 - Andrzej Zykubek