Karol Wojtyła - Jan Paweł II

 

Ks. Karol Wojtyła rozpoczął pracę w KUL w październiku 1954 r. wykładami zleconymi z etyki. W 1956 r. był już kierownikiem Zakładu i Katedry Etyki na Wydziale Filozofii. Prowadził zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów. Pracę naukowo-dydaktyczną godził z pracą kapłańską i nie rezygnował z niej  pomimo przybywających mu obowiązków. Miał na KUL-u spore grono oddanych przyjaciół i uczniów, którzy w czasie wspólnych wakacyjnych wypraw nazywali go WujkiemPracował na uczelni aż do pamiętnego konklawe w październiku 1978 r.
 

16 października 1978 roku, zaraz po wyborze studenci KUL-u spontanicznie ogłosili „Nasz profesor Papieżem”. Transparent z tym hasłem przez kilka tygodni, nietknięty przez SB, wisiał na frontonie uczelni.

 

 

to piękny dokumentalny film Grzegorza Linkowskiego pokazujący znaczenie naukowego dorobku, który Jan Paweł II wypracował w ciągu niespełna dwudziestu pięciu lat w położonej na wschodzie Polski niewielkiej uczelni, a który stał się jednak intelektualnym fundamentem jego papiestwa. Film opowiada niezwykłych więzach Karola Wojtyły z Lublinem jako miastem Jego 24-letniej pracy na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Katedrze Etyki.

 

 

 

Któż mógł się spodziewać, gdy wraz z odrodzoną Ojczyzną powstawał Uniwersytet Lubelski, wówczas mały i prowincjonalny, zwany później Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, że z nim związane będzie trwale wielkie imię, będące chwałą Kościoła polskiego i powszechnego - Karola Kardynała Wojtyły, biskupa krakowskiego, a później rzymskiego?

 

Ksiądz Karol Wojtyła przyszedł tutaj naukowo już uformowany, po doktoracie przygotowanym w rzymskim Angelicum i habilitacji na Wydziale Teologicznym Wszechnicy Krakowskiej. Jednakże tu, w tych murach, gdzie bez mała przez ćwierć wieku był profesorem etyki, spędził swoje dojrzałe naukowo życie, aż do powołania Go do dalekiego przestrzenią, a bliskiego sercu kraju, na Stolicę św. Piotra. Tu znalazł się wśród bliskich, znalazł swoich przyjaciół i uczniów. Cała praca, jakżeż znacząca dla polskiej (i nie tylko polskiej) filozofii oraz kultury chrześcijańskiej, była związana z wykładami i seminariami prowadzonymi przez ukochanego przez studentów i szanowanego przez kolegów Księdza Profesora Karola Wojtyłę...

 

Jerzy W. Gałkowski
Działanie, które prowadzi do spełnienia człowieka i wspólnoty

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2021, godz. 11:17 - Andrzej Zykubek