Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (luty 2021) (⇒ zob. więcej)

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 lutego 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (⇒ zob. więcej)

Finansowanie badań naukowych (⇒ zob. więcej)

Ewaluacja jakości działalności naukowej (⇒ zob. więcej)

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2021, godz. 10:44 - Magdalena Sawa