Warunki zaliczenia egzaminu z prawa handlowego:

Egzamin odbywa się w formie pisemnej. Będzie to test jednokrotnego wyboru; składać się będzie z trzydziestu pytań (w oparciu o zagadnienia stanowiące tematykę wykładu), za prawidłową odpowiedź uzyskuje się jeden punkt, za odpowiedź błędną zero punktów (nie ma "punktów ujemnych"). Każde pytanie zawierać będzie od 3 do 5 możliwych odpowiedzi, w tym mogą zdarzyć się odpowiedzi: "żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa". Czas trwania egzaminu to 30 min.

Skala ocen z testu egzaminacyjnego:

0-14 – 2.0

15-18 – 3.0

19-22 – 3.5

23-25 – 4.0

26-28 – 4.5

29-30 – 5.0

 

Egzamin poprawkowy wygląda tak samo.

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2015, godz. 06:47 - Paweł Zdanikowski