Zapraszam również
na stronę prywatną
www.piotrjaroszynski.pl

 

 • Studia - Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej 1974-1979; magisterium 1979 (Spór o przedmiot Metafizyki Arystotelesa w ujęciu Josepha Owensa, promotor - O. Prof. dr hab. Mieczysław A. Krąpiec
 • Doktorat 1983 (Metafizyka piękna. Próba rekonstrukcji teorii piękna w filozofii klasycznej, promotor - O. Prof. dr hab. Mieczysław A. Krąpiec
 • Studia podoktoranckie: Pontifical Institute of Medieval Studies, University of Toronto, 11.1983-08.1984
 • Habilitacja 1990 (Estetyka czy filozofia piękna?)
 • Kierownik Katedry Filozofii Kultury KUL (od 1991),
 • Prof. nadzw. KUL (od 1993),
 • Prof. Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (od 2003),
 • Tytuł profesora nauk humanistycznych: 15.04.2015.

 

 • Przynależność do towarzystw naukowych i kulturalnych

 1. Towarzystwo Naukowe KUL
 2. Polskie Towarzystwo Filozoficzne
 3. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu
 4. American Catholic Philosophical Association (USA)
 5. Societa Internazionale Tommaso d'Aquino (Włochy) 3.10.91
 6. Societé Paderewski (Morges, Szwajcaria)
 7. Yves Simone Institute (USA)
 8. Phi Sigma Tau. International Honor Society in Philosophy (USA)
 9. Member of the Organizing Committee of the International Congress Catolicos y la vida publica (Madrid)
 10. Semiotic Society of America
 • Pozostałe funkcje

 1. Redaktor naczelny filozoficznego periodyku Człowiek w kulturze, ukazuje się od 1992. Ost. wydanie 2008, nr 18
 2. Członek komitetu naukowego Powszechnej Encyklopedii Filozofii wydawanej staraniem polskiego oddziału SITA (Societa Internazionale Tomaso d'Aquino)
 3. Organizator corocznych międzynarodowych kongresów z cyklu Przyszłość cywilizacji Zachodu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (od 2002 r.)
 4. Prezes Fundacji Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej

Autor: Piotr Jaroszyński
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2015, godz. 00:09 - Andrzej Zykubek