Program konferencji
WSPÓŁPRACA PRZEMYSŁU I NAUKI - KLUCZ DO SUKCESU

Organizator – WPPKiA KUL wraz z Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski

16.01.2017, Lublin, KUL

 

11.00 - Otwarcie konferencji - Rektor KUL

 

11.15 - Słowo wprowadzające

 

11.45 - Prezentacja publikacji "Współpraca przemysł - nauka. Dobre praktyki" z perspektywy jej odbiorców: prof. Krzysztof Wiak, Dziekan WPPKiA KUL; prof. Dariusz Dudek, KUL; Marek Zuber

 

12.05-13.05 - Dobre praktyki we współpracy przemysłu z nauką w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

 

Prezentacje dobrych praktyk przez Spółki z udziałem Skarbu Państwa:

 

1. PKN ORLEN SA: Elementy dobrej praktyki w relacjach przemysłu z nauką. Współpraca Grupy Kapitałowej ORLEN z Politechniką Warszawską
Maciej Kropidłowski, Dyrektor Biura Rozwoju i Technologii PKN Orlen SA

 

2. Grupa Azoty: Centrum Kompetencji Puławy - współpraca nauki i biznesu
Andrzej Skwarek, Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty SA Zakłady Azotowe "Puławy" SA

 

3. PGE Dystrybucja SA: Doświadczenie ze współpracy PGE Dystrybucja SA ze środowiskami naukowymi w zakresie transferu wiedzy
Andrzej Danilkiewicz, Dyrektor Biura Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych PGE Dystrybucja S.A.

 

4. KGHM Polska Miedź SA: Wspólne Przedsięwzięcie CUBR - jako przykład współpracy pomiędzy Spółką Skarbu Państwa a NCBR
Anna Andrykiewicz - Szczęsna, koordynator Przedsięwzięcia CuBR w KGHM
Polska Miedź S.A.

 

5. PGNIG SA: Dobre praktyki: przykłady współpracy przemysł - nauka
Dariusz Dzirba, Dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju w PGNIG SA

 

13.05-13.30 - przerwa kawowa

 

13.30-14.15 - Panel dyskusyjny: Aktualne propozycje polskiego rządu dla obszaru współpracy przemysłu i nauki

 

Uczestnicy: prof. Maciej Chorowski, Dyrektor NCBR; prof. dr hab. Zofia Stępniewska, KUL; dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL, Wojewoda Lubelski; Mateusz Kędzierski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii ME (Moderator)

 

14.20-15.15 - Panel dyskusyjny: Jaki jest najlepszy model współpracy przemysłu z nauką w polskich realiach

 

Uczestnicy: Piotr Chełmiński, Członek Zarządu PKN ORLEN S.A.; Andrzej Kojro, Prezes Zarządu Enea Operator; Wojciech Lutek, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A.; prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej; Jakub Kurasz, Dyrektor w PwC (Moderator)

 

15.15 - Podsumowanie: ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL, Przewodniczący Rady Konsorcjum

 

15.30 - Lunch

 

Organizator zastrzega możliwość dokonywania zmian w programie.

Autor: Piotr Sławicki
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2017, godz. 19:25 - Sławomir Hypś